Dokument och mallar rörande dokumenthantering

This page in English

Här hittar du dokument som kan hjälpa dig när det gäller hantering av allmänna handlingar, arkivering och diarieföring.

Styrdokument

Archiving handbook

Arkivbeskrivning Karolinska Institutet

Arkivbeskrivning Universitetsförvaltningen

Arkivhandbok

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet - hela

Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet

Strategi för bevarande

Diarieföring

Diarieföring på Karolinska Institutet - en lathund

Klassificeringsstruktur

Rutin för utlämnande av allmän handling

Allmän W3D3-manual - ej KI-specifik

Denna manual fås på begäran, maila registrator@ki.se.

Nya rutiner för diarieföring på UF

Om de nya rutinerna

Processkartläggning för nya rutiner på UF

Fullmakter för postöppning

Fullmakt för postöppning - institution

Fullmakt för postöppning - UF

Arkivering

Praktisk arkivering

Arkivering av forskning

Arkivering av forskning - en guide

Archiving research - a guide

Mappstruktur för digital forskningsdokumentation

Godkännande av gallring av forskningsdata - blankett

Godkännande av gallring av forskningsdata - blankett engelska

Inlämning av forskningsdata på papper till arkivet – blankett

Inlämning av forskningsdata på papper till arkivet – blankett, engelsk version

Inför flytten - Hantering av forskningsmaterial inför flytten till NKS

Moving - Handling of research documents in regard to the move to NKS

Inför flytt - Hantering av forskningshandlingar vid flytt av verksamhet

Moving - Handling of research documents when moving to new premises

Mallar arkivering

Mall för arkivbeskrivning

Mall för försättsblad till arkivredovisning

Mall för innehållsförteckning till processbaserad arkivredovisning

Mall för förteckningsblad för processbaserad arkivredovisning

Mall för förteckningsblad för allmänna arkivschemat

Leverans av räkenskapshandlingar: Volymförteckning

Leverans av räkenskapshandlingar: Etiketter

Arkiv och registratur