Dokument du behöver

This page in English

Här finner du viktiga dokument som du behöver om du arbetar i ett EU- eller US-projekt.

EU-dokument

1. Tidrapportsmall för 2019. Tidrapporter ska fyllas i av alla vars lön tas upp på projektet.

2. Medgivandeformulär. Signeras av alla på KI som arbetar med projektet. Försäkrar KI om att personen i fråga har läst de relaterade avtalen och är medveten om sitt ansvar.

3. Form for purchases outside a signed agreement. Ska fyllas I för varje köp utanför ramavtal oavsett summa, för att kunna påvisa “best value for money” från första krona.

 

4. Handbok för Marie Curie-projekt. En handbok för dig som vill veta mer om hur Marie Curie-projekt fungerar. 

US-/Sida-dokument

1. Tidrapportsmall för 2019. Tidrapporter ska fyllas i av alla vars lön tas upp på projektet.