Doktorandkurs - Karriärverktyg för forskare #2463

This page in English

Lär dig mer om vilka karriärmöjligheter som finns efter disputation och hur du kan använda dina färdigheter som du erhållit under din forskarutbildning. Antagna doktorander i kursen får också möjlighet att söka en månads finansierad praktik på ett företag eller i en organisation inom den offentliga eller privata sektorn.

Under kursen får du reflektera över olika karriärmöjligheter. Karriärvägar både inom och utanför akademin samt starta eget/entreprenörskap presenteras och diskuteras.

Andra moment som ingår är jobbsökarstrategier, projektledning, nätverksövningar och hur man använder kommunikationsfärdigheter i olika sammanhang.

Ansökan

Ansökan för nästa kursomgång 2019 har stängt. 40 doktorander har antagits till kursen under våren 2019. Här är en direkt länk till kursen i katalogen med doktorandkurser (KIWAS).

Schema

Schemat för 2019 kommer att publiceras här senare och kursen kommer att äga rum på onsdagseftermiddagar kl 13.00–17.00 på Campus Solna.  Kurstillfällena infaller 30 januari, 6, 13, 20 februari och 20 mars.

Kursexamination sker den 13, 14, eller 15 mars (vi delar in kursdeltagarna i tre grupper). 

Individuell inlämningsuppgift

Den individuella examinationsuppgiften innefattar att intervjua och skriva två ”karriärporträtt” som beskrivs i det här dokumentet. Vi samarbetar med en vetenskapsjournalist, Natalie von der Lehr och vi rekommenderar alla att skicka sina texter till henne för feedback. Du presenterar dina ”porträtt” inför kursgruppen (ca 10 min) vid examinationstillfället.

Praktik

Karriärservice rekryterar företag och organisationer som utlyser praktikprojekt till deltagarna på kursen. 2019 kommer vi att ha upp till 20 praktikprojekt.

Deltagarna på kursen kan söka praktikplats om handledaren ger sitt godkännande. Handledarintyget ska skickas in till ansökningssystemet, KI Collaboration portal, tillsammans med ditt skräddarsydda CV. Man kan söka upp till tre praktikprojekt. 

I samband med de utlysta praktikprojekten anordnar vi ett företagsmingel där tillfälle ges att ställa frågor om projekten. Praktikeperioden, som motsvarar 1 månad på heltid (men kan uföras även på deltid) rekommenderas att genomföras mellan april och oktober 2019.

 

Kontakt

Samordnare

Anethe Mansen

Telefon: 08-524 863 76
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Anethe.Mansen@ki.se

Samordnare

Victoria Rosander

Telefon: 08-524 864 91
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: victoria.rosander@ki.se

DoktorandKarriär