Doktorander på KI är nöjda med sin forskarutbildning

Publicerat 2017-06-21 12:53. Uppdaterat 2017-06-21 12:56This page in English

Resultaten från doktorandernas Exit poll för 2013 - 2016 är nu sammanställda i en rapport. Jämfört med data från 2008 - 2012 kan man se en tydlig positiv utveckling, och 2016 var 92 procent nöjda med sin forskarutbildning.

Trots den höga nöjdheten uppger 14 procent av doktoranderna att de någon gång under sin forskarutbildning har upplevt ojämlik behandling, diskriminering, kränkande särbehandling och/eller trakasserier, vilket är alltför högt men ändå lägre än tidigare år.

– Våra ansträngningar har gett resultat, även om det fortfarande finns aspekter som kan bli bättre. Att arbeta för att stärka universitetets forskarutbildningsmiljöer och minska utsattheten för enskilda doktorander är ett fortsatt högprioriterat område för styrelsen för forskarutbildning, säger Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildning.

Rapport: Exit poll för doktorander - resultat från 2013 – 2016

ForskarutbildningRapportUtvärdering