Doktorander med annan arbetsgivare

This page in English

Många doktorander vid KI kombinerar utbildning på forskarnivå med någon typ av tjänstgöring och förordnande hos annan huvudman, t.ex. inom sjukvården eller industri. Ca 35 % av KI-doktoranderna har en aktiv SLL-anknytning.

I samband med antagning till forskarutbildning ska högskolan bedöma att finansieringen kan säkras under hela utbildningen. Om den blivande doktoranden planerar att bedriva utbildning på forskarnivå parallellt med anställning hos annan huvudman, t.ex. SLL, krävs det att verksamhetschefen tillstyrker den individuella studieplanen. Detta innebär att föreslagen tid i den individuella studieplanen får avsättas för utbildning på forskarnivå.

I de fall forskarutbildning bedrivs inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än KI (t.ex. SLL), rekommenderas att ett kontrakt upprättas som reglerar de finansiella förhållandena fram till avsedd examen.

Förmåner för doktorander

För frågor om semester, föräldraförsäkring, sjukdom och löneförmåner, hänvisas till arbetsgivaren/huvudman.

Frågor

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta sin handledare, studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

DoktorandFinansieringForskarutbildning