Docenturutskottet

This page in English

Utskottet består av tolv ordinarie ledamöter som möts elva gånger per år. Tre ledamöter utses av styrelsen för utbildning, tre av styrelsen för forskarutbildning och tre av styrelsen för forskning. Ordförande utses av rektor. Studentrepresentanter utses av Medicinska föreningen (MF).

Kontakt: docentur@ki.se

Ledamöter

Jan Ygge, professor, ordförande
Utsedd av rektor

Lars E Eriksson, docent 
Utsedd av Styrelsen för utbildning

Gunnar Nilsson, professor 
Utsedd av Styrelsen för utbildning

Johanna Zilliacus, docent 
Utsedd av Styrelsen för utbildning

Per Kogner, professor 
Utsedd av Styrelsen för forskning

Anna Krook, professor, vice ordförande
Utsedd av Styrelsen för forskning

Vakant
Utsedd av Styrelsen för forskning

Nico Dantuma, professor 
Utsedd av Styrelsen för forskarutbildning

Michael Fored, docent
Utsedd av Styrelsen för forskarutbildning

Catharina Larsson, professor 
Utsedd för Styrelsen för forskarutbildning

Inger Janninger
Handläggare

Verksamhetsberättelse

Docenturutskottets verksamhetsberättelse ger svaren på de vanligaste frågorna och en del annan intressant statistik, till exempel:

  • Hur många docenter antogs förra året?
  • Hur många får avslag på sin ansökan?
  • Hur ser könsfördelningen ut?
Docent