Ditt passerkort i ANA Futura

This page in English

Passerkortet är viktigt för att du ska kunna arbeta i ANA Futura. Du måste ha kortet synligt när du vistas i lokalerna!

Du behöver passerkortet för att kunna:

  • komma in i ditt kontorsrum.
  • komma in på varje våningsplan (både via gångbro och hiss A).
  • arbeta i vissa speciallaboratorier.
  • använda våra mötesrum.
  • komma åt vissa av dina lådor på kontoret som låses med hjälp av ditt passerkort.

Att tänka på:

  • Om kortet har en streckkod på baksidan, måste kortet bytas ut. Kontakta Torgny Norén.
  • Om du är anställd på landstinget och anknuten till KI måste du ha ett KI-passerkort för att komma in i lokalerna i ANA Futura. Sjukhusets passerkort fungerar inte.
  • Om du är ny och behöver passerkort och behörighet till ANA Futuras lokaler, kontakta administratören på din institution.
  • Om du behöver hjälp att koda lådorna som låses med ditt passerkort. Kontakta din institution, det finns utsedda personer per institution att hjälpa till med detta.

Länkar