Disputationskommittén

This page in English

Disputationskommittén är utsedd av Styrelsen för forskarutbildning för att kontrollera att reglerna för examination följs samt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på avhandlingar från Karolinska Institutet.

Ansökan om disputation alternativt licentiatexamen ska lämnas in till disputationskommittén enligt de instruktioner som finns på denna webbplats och i de olika blanketterna. 

Sammanträdesdatum

Disputation ska ske inom disputationsterminstid.Vänligen notera att tidigaste möjliga datum är angivet utan några marginaler. Vi rekommenderar att man lägger till ytterligare någon/några veckor för oförutsedda omständigheter.


Vårterminen 2018

Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2018-01-09 2017-12-11 2018-03-16
2018-01-22 2018-01-08 2018-03-29
2018-02-06  2018-01-23  2018-04-13
2018-02-19  2018-02-05  2018-04-27
2018-03-06  2018-02-20  2018-05-11
2018-03-19  2018-03-05  2018-05-25
2018-04-10  2018-03-22  2018-06-15
2018-04-23  2018-04-09  2018-08-17
2018-05-07 2018-04-19 2018-08-31
2018-05-21 2018-05-03 2018-09-14
2018-06-05 2018-05-22 2018-09-28

Disputationsterminer

 • Vårterminen 2018: 8 januari - 20 juni
 • Höstterminen 2018: 13 augusti - 19 december

​​Ledamöter i disputationskommittén

Ordförande

 • Erik Sundström
 • Lena Palmberg

Övriga ledamöter

 • Andrej Weintraub
 • Mia von Euler
 • Dagmar Galter
 • Claes Frostell
 • Ulrika Ådén
 • Per-Arne Lönnqvist
 • Adnane Achour
 • Maria Eriksson
 • Lena Wettergren
 • Claudia Lampic
 • Margaret Sällberg Chen

Doktorandrepresentanter

 • Simone Setterberg
 • Iuliia Savchuk

Kontakt

Handläggare

Catherine Bollö

Telefon: 08-524 863 62
Enhet: Studieadministrativa enheten
E-post: catherine.bollo@ki.se

Handläggare

Gunilla Hovén Malinowski

Telefon: 08-524 860 22
Enhet: Studieadministrativa enheten
E-post: Gunilla.Hoven-Malinowski@ki.se

Administration