Disciplinnämnden

Disciplinnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas, stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, utsätter någon annan student eller arbetstagare vid högskolan för trakasserier på grund av sexuell läggning, etniska trakasserier eller trakasserier på grund av funktionshinder. (högskoleförordningen 10 kap, 1 §)

Sammansättning av disciplinnämnden

Enligt högskoleförordningen 10 kap, 3 §, ska disciplinnämnden bestå av rektor (ordförande), en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter. Treåriga mandatperioder tillämpas.

 

Ledamöter för mandatperioden 2015 - 2017

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf. Ersättare: Karin Dahlman-Wright, prorektor Lagfaren ledamot: Gunnar Lavett, tid. rådman. Ersättare: Elisabeth Wass Löfstedt, rådman Lärarrepresentant: Lena Nilsson Wikmar. Ersättare: Maria Westerståhl Studentrepresentant: Leonard Ziegel, MF. Ersättare: vakant, MF Studentrepresentant: Anders Bengtsson, OF. Ersättare: Alisa Berg, OF Föredragande: Helena Scarabin, jurist

Kontakt

Jurist

Helena Scarabin

Enhet: Juridiska enheten
E-post: helena.scarabin@ki.se