Disciplinnämnden

Disciplinnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder mot studenter som t.ex. fuskar på tentamen, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra, dvs.

- med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,
- stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
- stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
- utsätter någon annan student eller arbetstagare vid högskolan för trakasserier på grund av sexuell läggning, etniska trakasserier eller trakasserier på grund av funktionshinder.

Sammansättning och mandatperiod

Disciplinnämnden består av rektor (ordförande), en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter.

Treåriga mandatperioder tillämpas för den lagfarna ledamoten och den ledamot som företräder lärarna. Studenterna utses för ett år.

Ledamöter för mandatperioden 2018–2020

Ordförande

Ole Petter Ottersen, rektor

Ersättare: Karin Dahlman-Wright, prorektor

Lagfaren ledamot

Gunnar Lavett, f.d. rådman

Ersättare: Elisabeth Wass Löfstedt, rådman

Lärarrepresentant

Maria Westerståhl

Ersättare: Margareta Hultin

Studentrepresentant Medicinska föreningen

Omar Branzell

Ersättare: Andrea Montano Montes

Studentrepresentant Odontologiska föreningen

Issa Khoori

Ersättare: Alisa Berg

Föredragande

Eva Johnsson, jurist

Amelie Johanson, jurist

Kontakt

Jurist

Eva Johnsson

Telefon: 08-524 868 45
Enhet: Juridiska enheten
E-post: eva.johnsson@ki.se

Jurist

Amelie Johanson

Telefon: 08-524 865 65
Enhet: Juridiska enheten
E-post: amelie.johanson@ki.se