Differentierad internhyra införs 2018

Publicerat 2017-10-25 13:29. Uppdaterat 2017-10-25 17:23This page in English

Nästa år införs differentierad internhyra på KI, i enlighet med ett beslut i konsistoriet i juni 2016. Det innebär att hyran för enkla källarlokaler, torra lokaler och laboratorielokaler blir olika.

Den 16 oktober fastställde konsistoriet de nya internhyresnivåerna för 2018:

  • Laboratorielokaler = 4 800 kr/kvm
  • Torra lokaler och utbildningslokaler = 3 700 kr/kvm
  • Enkla källarlokaler = 1 850 kr/kvm

Enligt Lennart Ilke, fastighetsdirektör, kommer en institution med blandning av laboratorier och kontor uppskattningsvis att få en genomsnittlig kostnad på 4 200-4 300 kr/kvm år 2018, medan en helt torr verksamhet får en sänkning till 3 700 kr/kvm. Tidigare har man betalat samma summa per kvadratmeter oavsett lokaltyp, för närvarande 3 800 kronor på kvadratmeter och år.

Förändringen är ett resultat av en översyn av finansiella styrsystem som startades 2015, där internhyran var ett av de system som utreddes. I utredningsgruppen ingick prefekter och administrativa chefer från ett antal institutioner tillsammans med representanter från fastighetsavdelningen.

Syftet med omdaningen är att i något högre grad – om än inte fullt ut – avspegla de verkliga kostnaderna för olika typer av lokaler. De historiskt stora satsningar som nu görs på laborativa forskningslokaler skulle annars belasta utbildning och torra verksamheter i alltför hög grad.

Samtidigt är målet att de nya lokalerna ska vara mer kostnadseffektiva genom sambruk av lokaler och utrustning, samt bättre anpassade till dagens verksamhet vad gäller säkerhet, arbetsmiljö och energieffektivitet. Ytterst är tanken med de nya lokalerna att ge förutsättningar för att höja kvalitén på forskning och utbildning genom area- och kostnadseffektiva lokaler – samma verksamhet ska helt enkelt kunna bedrivas på mindre yta.

AdministrationCampus