Demofilmer för KI ELN

This page in English

Här hittar du korta demofilmer som beskriver olika moment, som till exempel hur man som användare skapar nya dokument och signerar i KI ELN eller hur man som superuser skapar nu projekt i ElnAdminWeb.

Demofilmerna är på engelska.

Filmerna hittar du på KI play, klicka här för att komma dit.

 

I KI ELNs kanal på KI play hittar du följande filmer:

KI ELN - för användare

Logga in i ELN, se din profil, ladda ner plugins och sätt mailpåminnelser

Skapa ett nytt experiment

Generell information om sections

Body Text section

Word section

Excel section

File Attachment section

Image section

Låsa information och Submitt experiment

Bjuda in andra att jobba i mitt experiment (collaborators)

Kopiera (clone) experiment

Skapa, optimera och använda templat

Så hittar du i ELN (bibliotek)

Sök efter information i ELN

Email påminnelser

ElnAdminWeb - för superusers

Skapa grupp, lägga till och ta bort användare

Logga in i ElnAdminWeb

Skapa och administrera projekt

Experiment type