Delprojekt inom IDAC

This page in English

IDAC är organiserat i mindre delprojekt.

IT och integrationer

Den tekniska lösningen är viktig och grundläggande. Projektet har utifrån standard och modularitet valt en teknisk lösning via existerande ramavtal som kräver så lite utveckling som möjligt. Produkterna MIM (Microsoft Identitiy Manager) och OMADA blir stommen i IDAC.

Verksamhetsregler, definitioner och processer

Denna del är otroligt viktig i projektet. Det är verksamheten som bestämmer vem som ska ha tillgång till vilken information när. IT-systemet ska stödja det regelverk och processer som verksamheten behöver. För att kunna ta fram rätt processer utvecklas dessa i nära samarbete med referensgrupperna.

Verksamhetsprocesser

IDAC är ett helt nytt system byggd på en annan typ av teknisk plattform än det nuvarande KIMKAT, men ska fortfarande stödja de verksamhetsprocesser och användartyper som finns i nuvarande systemet.

Det är tre processer som systemet ska stödja – start, ändring och avslut av anställningar eller anknytningar. Det innebär att oavsett om du är anställd, anknuten eller student så ska alla följa sin respektive process för den användartypen.

Anknytningar

Sedan 1 juli 2017 gäller nya regler för att anknyta personer till KI, som till exempel masterstudenter, postdoktorer eller gästforskare. Det nya regelverket kräver en ny process för anknytningen och hur den hanteras i våra IT-system.

Läs mer om hur den nya processen för anknytningar i UBW Anknutna kommer att fungera.

Utbildning

Alla användare som idag jobbar i KIMKAT behöver utbildas inom IDAC. Utbildning kommer främst ske för administratörer och chefer, som kommer att få en ny och viktig roll i systemet. För personer verksamma på KI som inte har någon av dessa roller kommer det finnas hjälp via användarhandbok och instruktionsfilmer.

För att få behörighet att jobba i systemet måste du som administratör eller chef genomgå utbildningen.

Utbildningen kommer i stor utsträckning tas fram av huvudprojektet. Det är en ambition från huvudprojektets sida att systemet ska vara så självinstruerande som möjligt för att systemet ska bli tillgängligt utan omfattande utbildning.

Andra projekt som påverkar NIBS

På KI pågår en del andra administrativa projekt som har bäring på NIBS. Till exempel:

  • OrgiP – Organisation i Primula. NIBS kommer att ha nytta av den organisationsstruktur och chefstruktur som OrgiP har tagit fram och implementerar. IDACs processer och viss behörighetstilldelning kommer ha sin grund i denna information.
  • Ladok – IDAC kommer att hämta information om studenter, precis som KIMKAT gör idag, från Ladok. I november 2017 implementerades ett nytt Ladok-system på KI, som kommer fortsatt att vidareutvecklas.
  • Biomedicum – Då NIBS är beroende av att det finns likartade benämningar och processer och rutiner på institutionerna för att kunna bygga ett relativt generiskt system, drar NIBS nytta av arbetet med att jämka rutiner och processer som HR-gruppen på Biomedicum har tagit fram.
  • KIIP – Karolinska Institutets Integrationsplattform – Detta projekt säkerställer att informationsöverföring mellan olika system kommer att hanteras på likartat sätt. Projektet tar hand om de integrationer som idag hanteras i KIMKAT och som behöver ändras i och med att KIMKAT ska läggas ned.

Kontakt

 

Projektledare NIBS

Pernilla Hulth

Mobil: 076-139 08 40
Enhet: Utveckling
E-post: pernilla.hulth@ki.se