Dekaner för institutionsgrupperna utsedda

Publicerat 2018-10-18 15:12. Uppdaterat 2018-12-04 15:30This page in English

Rektor Ole Petter Ottesen har efter samråd med prefekterna fattat beslut om tillsättning av dekanuppdrag för de tre institutionsgrupperna.

Till dekan utses för:

Campus Syd: Professor Maria Eriksdotter vid NVS

Campus Nord: Professor Anna Martling vid MMK

Campus Solna: Professor Christer Höög vid CMB

I dekanuppdraget ingår bland annat att företräda och vara talesperson i linjeorganisationen för i gruppen ingående institutioner, tillse att fakultetsnämndens beslut, liksom övriga universitetsövergripande beslut implementeras på institution genom prefekts operativa ansvar samt ansvara för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och gränssnittet gentemot exempelvis sjukvård, näringsliv och internationella aktörer. Roller och ansvar för de nya uppdragen utgår från KI:s nya ledningsorganisation.

Dekan utses för en period av fyra år, vilken sammanfaller med mandatperiod för fakultetsnämnden. Samtliga påbörjar sitt arbete från årsskiftet 2019 och gratuleras till de nya uppdragen i KI:s nya ledningsorganisation!

Nu återstår endast val av och beslut om lärarrepresentanter.

Länkar

Organisation