De firas för nit och redlighet

Publicerat 2019-02-14 14:43. Uppdaterat 2019-02-14 15:05

I en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet med efterföljande trerättersmiddag den 13 februari uppmärksammades 30 medarbetare vid Karolinska Institutet ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. I samband med ceremonin delades även Silvermedaljen 2018 ut.

Under ceremonin delades Karolinska Institutets Silvermedalj 2018 ut till Ann-Charlotte Widén Holmqvist och Fredrik Brolund. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för KI:s verksamhet.

Följande närvarade vid ceremonin och tog emot utmärkelsen Nit och redlighet:

Camilla Ahlqvist, Marjan Amiri, Magnus Anå, Christina Bark, Mona Bittar, Yvonne Brandberg, Carina Eklund, Lena Emtestam, Annika Eriksson, Lena Ernstgård, Mari Gilljam, Yvette Hedström, Agneta Herlitz, Alicja Kuskowska-Wolk, Carin Lennartsson, Anette Lohmander, Inger Lundqvist, Bo Melin, Birgitta Ohlander, Mats J. Olsson, Pia Olsson, Gabrielle Paulsson Berne, Eva Ringnell, Monica Rydén Aulin, Vivan Söderlund, Ann-Mari Thorsen, Helén Törnqvist, Marianne van Hage, Anthony Wright, och Kerstin Wåhlen.

Länkar

Pris