Dags att ansöka till Linnaeus-Palme partnerskap 2018/2019

Publicerat 2018-02-08 14:34. Uppdaterat 2018-02-08 14:42

Dags att ansöka till Linnaeus-Palme partnerskap 2018/2019

Ansökningsperioden för Linnaeus-Palme partnerskap 2018/2019 har nu öppnat på Universitets och Högskolerådets (UHR:s) webbplats:
https://www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-partnerskap/

UHR har även lagt ut en lista på möjliga samarbetsländer 2018:
https://www.utbyten.se/globalassets/program/linnaeus-palme-partnerskap/mojliga-samarbetslander-2018.pdf

Mer information om Linnaeus-Palme kan du få på KI:s medarbetarportal.

Internationellt