Core-faciliteter för utbildning

Core-faciliteter för utbildning är specialutrustade lokaler, t.ex. kurslaboratorier och metodikrum, som används av flera utbildningsprogram. De core-faciliteter som delfinansieras av styrelsen för utbildning och som kan bokas av alla program som har behov av dem finns samlade här.

Syfte

Syftet med att inrätta core-faciliteter för utbildning är att tillgängliggöra speciallokaler för alla program som har behov av dem och på så sätt utnyttja lokalerna mer effektivt.

Ansökan om att klassas som core-facilitet för utbildning

Inför 2019 utlyser styrelsen en ny ansökningsomgång. Samtliga befintliga core-faciliteter för utbildning måste söka på nytt för att för perioden 2019-2021 ha möjlighet att fortsatt klassas som core-facilitet. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2018 och enligt plan ska styrelsen före sommaren besluta om vilka som får status som core-facilitet under perioden 2019-2021.

Anvisningar ansökan core-facilitet

Ansökningsblankett core-facilitet

Bokning

Kontakta respektive core-facilitet för mer information och bokning.

Fysiologi och farmakologikurslabslokaler vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa)

Institutionen för fysiologi och farmakologi bedriver undervisning på såväl grund- som avanceradnivå inom fysiologi och farmakologi för fem program: läkare, fysioterapeuter, odontologer, optiker och biomedicinare. Dessutom ges förnärvarande fyra fristående kurser.

I tillägg till föreläsningar och seminarier så har FyFa kurslaborationer är fördelade på två våningsplan, totalt 782 m2, och består av två stora öppna ytor för humanlaborationer med exempelvis ergometercykeltest, EKG, andningskapacitetstest och olika farmakologiska laborationer samt mindre grupprum för syn och hörsellaborationer. De stora ytorna går att dela av i mindre när så krävs. Det finns även tillgång till dusch och toaletter eftersom flera av laborationerna är fysiskt krävande. Under 2018 kommer kurslablokaler att flytta till Scheelelab.

Fysiologiutrustningen har under 2017 uppdaterats. Fem nya PowerLab och spirometri stationer har köpts in från ADInstruments och datorer samt uppdatering av programvaror. Även inköp av nya transkutana elektriska (TENS) stimulatorer, stetoskop,  blodtrycksmanchetter.
Utrustningen är känslig och kräver att en person arrangerar, startar och kalibrerar utrustningen. Denna person måste finnas tillgänglig och ska introducera nya användare. När lokalerna kommer att bli öppna för bokning så kommer det att krävas en person som ansvarar för detta.

Om du är intresserad av att nyttja FyFa:s kurslabslokaler, kontakta Elisabet Stener-Victorin, grundutbildningsansvarig (GUA) på FyFa.

Kontaktperson:

Professor

Elisabet Stener-Victorin

Telefon: 08-524 872 00
Enhet: Stener Victorin Elisabet grupp - Reproduktiv endokrinologi och metabolism
E-post: elisabet.stener-victorin@ki.se

Exempel på en arbetsstation, cirkulationslab och ultraljudslaboration

Exempel - Fysiologilaborationer

Kurslaboratorium vid LABMED

Kontaktperson:

Universitetsadjunkt

Annica Nordvall-Bodell

Telefon: 08-585 855 23
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Annica.Nordvall@ki.se

Kurslab 1
Kurslab 2
Kurslab 3
Mikroskoplab, there are place for about 16 students

Kurslaboratorium vid MBB

Kontaktperson:

Professor

Elias Arnér

Telefon: 08-524 869 83
Enhet: Elias Arnérs grupp
E-post: Elias.Arner@ki.se

Länk till kurslaboratorium vid MBB

Kurslaboratorium vid MTC

Mer information kommer

Dissektionsverksamheten vid Neuro

Kontaktperson:

Obduktionstekniker

Johan Södergren

Telefon: 08-524 869 64
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: johan.sodergren@ki.se

Utbildning vid institutionen för neurovetenskap

Helkroppsdonation och hjärndonation

Metodikrum vid NVS

Kontaktperson:

Universitetslektor

Annette Heijne

Telefon: 08-524 888 37
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Annette.Heijne@ki.se

 

Styrelsen för utbildning delfinansierar ovanstående core-faciliteter t.o.m. 2018.