Checklista inför flytt och/eller avveckling av laboratorier inom KI

Publicerat 2017-09-28 16:10. Uppdaterat 2017-09-29 09:12This page in English

Som ett stöd och hjälp inför flytt och avveckling av laboratorielokaler, finns en guide och checklista framtagen, för att säkerställa så detta görs säkert och korrekt. 

Administration