Checklista

This page in English
 • Ring 112 och 524 80100
 • Larma - ambulans - brandkår - polis och sänd ut vägvisare
 • Ge nödvändig medicinsk första hjälp
 • Säkra olycksplatsen för vidare olyckor och för undersökning
 • Se tilll att någon följer med de skadade till sjukhus
 • Kontakta KI ledning och ev andra berörda företag
 • Var förberedd på kontakt från polis och massmedia
 • Samla alla involverade på en trygg och avskärmad plats
 • Låt ingen gå direkt hem
 • Låt alla få möjlighet att kontakta anhöriga, erbjud emotionell första hjälp
 • Ordna socialt kontaktnät för kvällen
 • Bestäm när gruppen skall återsamlas nästa dag
 • Informera samtliga anställda om händelsen och ev stressreaktioner
 • Se till att anhöriga till skadade får besök av arbetsledningen

Kontakt

Enhetschef

Annika Sjöborg

Telefon: 08-524 865 44
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: Annika.Sjoborg@ki.se