Charles

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 40 deltagare.
Tomtebodavägen 18 A, Solna

Charles på campus Solna

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Högtalaranläggning
Podiemikrofon samt trådlöst headset för talförstärkning
Fast nätverk (KI-konto) och Wi-Fi
Pekskärm för styrning
Två separata LED-skärmar med var sin HDMI / VGA + minitele för ljud
Stationär dator (KI-konto)

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Karta

Länkar

Campus