Changestopp ITA sommaren

Publicerat 2017-06-13 16:34. Uppdaterat 2017-08-21 15:49

Under sommaren kommer IT-avdelningen ha changestopp i de centrala IT-miljöerna (t ex nät, brandväggsöppningar, mail, lagring, webb, autentisering mm) vilket innebär att inga förändringsönskemål från verksamheten kommer att implementeras under denna tid.

Datum changestoppet gäller är: 15/6 tom 16/8

Fokus kommer således att ligga på stabil och säker drift under denna period.