Changestopp central IT över jul- och nyår

Publicerat 2016-12-19 16:07. Uppdaterat 2017-02-14 08:24

Under jul- och nyårsuppehållet kommer ITA införa ett s.k. changestopp (förändringsstopp) i de centrala IT-miljöerna

Under julen kommer IT-avdelningen ha changestopp (förändringsstopp) i de centrala IT-miljöerna (t ex nät, mail, lagring, webb, autentisering, brandväggar  mm) vilket innebär att inga förändringsönskemål från verksamheten kommer att implementeras under denna tid.

Changestoppet gäller mellan följande datum: 21/12-16 tom 8/1-17

Fokus kommer att ligga på stabil och säker drift under denna period.