Certifikat

This page in English

För närvarande är det inte möjligt att utfärda eller förlänga personliga certifikat. Servercertifikat berörs inte av detta och kan förlängas och utfärdas som vanligt.

Personliga certifikat

Personliga certifikat kommer att vara tillgängliga igen efter lanseringen av IDAC.

Vid frågor kan du vända dig till IT-support på it-support@ki.se.

Servercertifikat

Ett servercertifikat behövs för att garantera att datorn kommunicerar med rätt server och att trafiken inte kan avlyssnas eller ändras. Servercertifikaten finns i olika former och installeras i webbservrar, e-postservrar och liknande.

För att kunna begära ett servercertifikat, måste du ha ett användarkonto registrerat hos DigiCert.

Ansök om servercertifikat

För att kunna begära ett servercertifikat behöver man i första hand ha ett användarkonto registrerat hos DigiCert. För att skapa ett konto hos DigiCert, krävs en delegering av institutionens prefekt. Fyll i en Delegeringsansökan och ange vem eller vilka som ska ha behörighet att ansöka om ett servercertifikat. Ifyllt formulär skickas till certifikat@ki.se.

Användaren kommer sedan att få e-post från DigiCert med en uppmaning att skapa ett lösenord till kontot. Därefter kan användaren logga in och ansöka om ett servercertifikat.

Elektronisk underskrift

Formuläret Delegeringsansökan har även stöd för elektronisk underskrift där det finns plats för flera underskrifter.

För att ansökan ska godkännas måste samtliga underskrifter vara elektroniska. Har man inte ett personligt certifikat får man skriva ut formuläret och skriva under det manuellt. Scanna sedan in formuläret med underskrifter och skicka det till certifikat@ki.se.

Information om servercertifikat hittar du under följande länkar (information på engelska):

Viktigt att tänka på

Den privata nyckeln ska skyddas mot obehörig åtkomst. En säkerhetskopia av den privata nyckeln bör göras.

Alla säkerhetskopior av den privata nyckeln skall skyddas mot obehörig åtkomst. Nyckellängden skall vara minst 2048 bitar.

Avslutade certifikat

Om certifikatet inte längre ska användas, eller vid misstanke om att den privata nyckeln har hamnat i orätta händer, ska certifikatet avslutas.
Kontakta omedelbart IT-avdelningen.

Kontakt IT-support

Telefon: 08-524 822 22

E-post: it-support@ki.se