Centralarkivet och om arkivbildare vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutets organisation speglas i arkivbildningen. Den övergripande arkivbildningen återfinns i universitetsförvaltningens arkiv medan institutionerna är egna delarkivbildare. Organisationsförändringar har satt sin prägel på arkiven och idag finns det ett flertal arkivbildare.

Här nedan finns historik över de institutioner som tidigare varit verksamma samt kort om vad som förvaras i centralarkivet.

Vilka arkiv förvaras vid centralarkivet?

  • Universitetsförvaltningens arkiv år 1964 och framåt. Förvaltningens äldre arkivmaterial förvaras vid Riksarkivet och går att söka i Nationell Databas – NAD.
  • Medicinhistoriskt arkiv
  • KI:s forskningsetiska kommittéers arkiv 1995-2004
  • Arkiv över upphörda institutioner

Vilka slags handlingar kan man hitta i centralarkivet?

Exempel på vanligt förekommande handlingar är:

  • Protokoll från KI:s styrelser, kommittéer och nämnder
  • Kursplaner
  • Diarieförda handlingar från Universitetsförvaltningen
  • Kurskataloger
  • Examensbevis

Upphörda institutioner

Det har vid KI skett två större sammanslagningar av institutioner dels år 1993 och dels år 2005/2006. Dessa organisationsförändringar innebär att många av institutionerna avslutade sin arkivbildning.

De upphörda arkivbildare som inte förkommit finns förvarade vid Universitetsförvaltningen. Är ni intresserade av någon arkivbildare kontakta arkivet för att få tillgång till arkivförteckningen.
Generellt sett vad gäller föregångarna till dagens institutionsarkiv bör det noteras att arkiven ofta innehåller stora luckor, inte sällan har hela serier förkommit.

Utöver institutionsarkiv och förvaltningens arkiv finns även personarkiv för vissa forskare som varit verksamma vid institution, se Medicinhistoriskt arkiv.

Upphörda arkivbildare vid KI

Institutionsnamn Verksamhetsperiod
Allmänmedicin 1988-1993
Anatomi 1944-1993
Anestesiologi och intensivvård 1964-1993
Bakteriologi 1941-1993
Barn- och ungdomspsykiatri, S:t Göran 1958-1993
Biokemi I+II, biokemiska avdelningen I 1979-1993
Cardiologi 1949-1993 (1993-2005)
Centrum för bioteknik (CBT) Förvaras vid Landstingsarkivet 
Centrum för idrottsforskning 1988-2001
Centrum för nutrition och toxikologi (CNT)  Förvaras vid Landstingsarkivet
Centrum för strukturbiokemi (CSB)  Förvaras vid Landstingsarkivet
Dermatologi och venereologi 1948-1993
Dermatologi och venereologi 1968-1993
Diagnostisk radiologi 1940-1993
Diagnostisk radiologi, Huddinge sjukhus 1972-1993
Endokrinologi 1958-1993
Enheten för psykoterapiutbildningen, S:t Göran 1980-1993
Experimentell alkohol- och narkotikaforskning 1956-1993
Experimentell beroendeforskning  
Experimentell kirurgi. Se experimentell kirurgi, thoraxkliniken  
Farmakologi 1986-1993
Farmakologi, avdelningen för odontologisk farmakologi 1968-1993
Fysikalisk medicin och rehabilitering 1977-1993
Fysiologi I+II, Baromedicin och omgivningsfysiologi  
Fysiologi III 1977-1993
Geriatrik 1987-1993
Gustaf V:s forskningsinstitut 1948-1993
Histologi 1878-1985
Histologi och neurobiologi 1987-1993
Humaniora, informatik och samhällsvetenskap HIS 1998-2001
Hygien 1957-1993
Immunologi 1982-1993
Infektionssjukdomar 1967-1993
Infektionssjukdomar 1965-1993
Institutet för miljömedicin 1988-1993
Internationell hälsa och sjukvårdsforskning (IHCAR) 1984-1993
Kamerala avdelningen 1936-1971
Karolinska institutets förvaltningsnämnd och kameralkontoret 1830-1964 Förvaras vid Riksarkivet
Karolinska institutets kansli 1823-1964 Förvaras vid Riksarkivet
KI:s forskningsetiska kommittéer 1967-2003
KI:s universitetsförvaltning och medicinska fakultet 1964-1998
Kirurgi 1980-1993
Kirurgi 1967-1993
Kirurgi, Huddinge sjukhus 1973-1993
Kirurgi, KS 1940-1993
Kirurgisk vetenskap 1993-2005 Förvaras av MMK
Klinisk bakteriologi, Huddinge 1973-1993
Klinisk farmakologi 1972-1993
Klinisk fysiologi 1980-1993
Klinisk fysiologi 1947-1993
Klinisk fysiologi 1975-1993
Klinisk genetik 1970-1993
Klinisk immunologi 1980-1993
Klinisk immunologi 1984-1993
Klinisk kemi 1980-1993
Klinisk kemi 1975-1993
Klinisk kemi  1972-1993
Klinisk kemi och blodkoagulation 1979-1993
Klinisk mikrobiologi 1961-1993
Klinisk neurofysiologi 1948-1993
Klinisk oral fysiologi 1966-1993
Klinisk oral vetenskap 1993-1996
Klinisk vetenskap, HS 1993-2005
Kliniskt forskningscentrum 1993-2003
Kliniskt forskningscentrum 1976-1993
Laboratoriemedicin 1993-1999
Logopedi och foniatri 1977-1993
Medicin 1980-1993
Medicin 1940-1993
Medicin 1966-1993
Medicin, Huddinge sjukhus 1972-1993
Medicinsk cellbiologi 1987-1993
Medicinsk cellgenetik 1948-1993
Medicinsk fysik 1956-1993
Medicinsk informationsbehandling (IMI) 1980-1993
Medicinsk kemi I+II 1969-1993
Medicinsk laboratorievetenskap och teknik 1993-2002
Medicinsk näringslära 1978-2005
Medicinsk radiobiologi 1941-1993
Medicinsk teknik 1960-1993
Medicinsk undervisning (IMU) 1984-1993
Medicinska njursjukdomar 1980-1993
Mikrobiologisk genetik 1962-1993
MIP 1993-1997
Molekylär genetik 1987-1993
Molekylärbiologi 1988-1993
Molekylärbiologi, Huddinge 1986-94
Neurofysiologi 1940-1993
Neurokirurgi 1970-talet-1993
Neurologi 1987-1993
Neurologi, Huddinge sjukhus 1974-1993
Neuroradiologi 1973-1993
Obstetrik och gynekologi 1968-1993
Obstetrik och gynekologi 1983-1993
Obstetrik och gynekologi, Huddinge 1972-1993
Odontologisk smittrisk  
Odontologiska fakulteten 1964-1998
Odontologiska intendenturavdelningen 1975-1993
Oftalmiatrik 1974-1993
Oftalmiatrik 1990(?)-1993
Oftalmiatrik 1977-1993
Omvårdnad 1998-2006
Onkologi 1936-1993
Oral diagnostik 1985-1993
Oral diagnostik 1993-1996
Oral kirurgi 1964-1993
Oral mikrobiologi 1975-1993
Ortodonti 1949-1993
Ortopedisk kirurgi 1975-1993
Ortopedisk kirurgi, Huddinge sjukhus 1972-1993
Parodontologi 1966-1993
Patologi 1976-1993
Patologi 1974-1993
Pediatrik (Sachsska) 1982-1993
Pediatrik, Huddinge 1974-1993
Pedodonti 1977-1993
Psykiatri och psykologi 1982-1993
Psykiatri, Huddinge sjukhus 1976-1993
Psykiatri, S:t Göran 1970-talet-1993
Radiofysik (yngre) 1965-1993
Radiofysiska institutionen (äldre) 1921-1966
Reumatologi 1973-1993
Rättsmedicin 1861-1993
Sjukgymnastik 1983-2002
Social- och rättspsykiatri 1948-1993
Socialmedicin, HS Förvaras vid Riksarkivet 1974-1997
Socialmedicin, Vårdcentralen Kronan 1980-1993
Statens Tandteknikerhögskola 1944-1986
Stressforskning 1959-1993
Tandläkarhögskolans kansli 1898-1964
Teknisk audiologi 1963-1993
Thoraxkirurgi, KS 1950-talet-1993
Thoraxmedicin 1957-1993
Toxikologi 1965-1993
Toxikologisk informationsservice 1981-1985
Tumörbiologi 1941-1993
Urologi 1967-1993
Virologi 1949-1993
Yrkesmedicin 1990-1993
Öron- näs- och halssjukdomar, Huddinge sjukhus 1974-1993
Öron- näsa- och halssjukdomar ca 1940-1993
Öron- näsa- och halssjukdomar och audiologi, Södersjukhuset ca 1975-1993

Arkiv och registratur