Carl Lennhoffs donationsstiftelse

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag ur Carl Lennhoffs donationsstiftelse för spiroketforskning (bland annat Borrelia).

Ändamål

Stiftelsen har som ändamål att främja spiroketforskningen vid Karolinska Institutet rörande spiroketer såsom Treponema pallidum, Borrelia spp och Leptospiros och de sjukdomar dessa kan ge upphov till.

Behörighet

Behöriga att söka medel är forskare anknutna till Karolinska Institutet och som bedriver forskning inom ovanstående område.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 80 000 och 95 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 3 – 17 oktober 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i december.

Återrapportering

Från och med 2018 kommer det att krävas en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut.  Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se