Carl-Fredrik Wahlgren blir ny vicedekan

Publicerat 2017-07-26 14:34. Uppdaterat 2017-07-26 15:09This page in English
Carl-Fredrik Wahlgren, vicedekan för samverkan med SLL

Carl-Fredrik Wahlgren, vicedekan för samverkan med SLL

Carl-Fredrik Wahlgren, vicedekan för samverkan med SLLCarl-Fredrik Wahlgren, Vice-Dean for collaboration with the Stockholm County Council 

Den 1 juli började Carl-Fredrik Wahlgren ett nytt uppdrag vid KI som vicedekan för samverkan med Stockholm läns landsting (SLL) med särskilt fokus på utbildning vid Karolinska universitetssjukhuset.

SLL är KI:s största samarbetspartner och en mycket viktig sådan när det gäller förutsättningarna för KI att bedriva klinisk forskning och utbildning. En stor andel av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker idag på Karolinska universitetssjukhuset.Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning. Foto: Ulf Sirborn

– Carl-Fredrik Wahlgren har lång erfarenhet som kliniskt verksam läkare och lärare på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har även ett stort kontaktnät inom KI:s utbildningsorganisation och har redan tidigare ett uppdrag att arbeta med dessa frågor för KI:s räkning. Att tydliggöra och utvidga detta uppdrag och att koppla arbetet till styrelsen för utbildning känns helt naturligt i det viktiga läge vi nu befinner oss, säger Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning.

Eftersom hälso- och sjukvården i Stockholm genomgår flera omfattande förändringar ändras också förutsättningarna för KI:s verksamhet. En av de större delarna i förändringspusslet är att Karolinska universitetssjukhuset omorganiseras enligt en ny vårdmodell med teman och funktioner istället för kliniker samt att en stor del av öppenvårdsverksamheten flyttar ut från sjukhuset.

Behovet är stort av att i det nya vårdlandskapet säkerställa att det finns tillräckligt många VFU-platser med hög kvalitet, lärandemiljöer som möjliggör interprofessionellt lärande (att studenter inom olika yrken får lära av varandra och tillsammans) samt kliniska träningsmiljöer. Tillgång till lärare och handledare med såväl ämnesmässig, vetenskaplig som pedagogisk kompetens är en annan nyckelfråga.

I sin nya roll som vicedekan är det bland annat punkterna ovan som Carl-Fredrik Wahlgren ska arbeta med. Vicedekanen rapporterar till dekan för utbildning Annika Östman Wernerson och adjungeras till styrelsen för utbildning. Uppdraget har omfattningen av en halvtidstjänst och mandatet sträcker sig inledningsvis till den 31 december 2017.

Sedan tidigare är Carl-Fredrik Wahlgren verksam vid KI som professor i dermatologi och venereologi med inriktning mot utbildning. 

LedningOrganisationSamverkan