Bokslut

Redovisningsenheten på Karolinska Institutet sammanställer KI:s redovisning samt rapporterar varje månad in KI:s bokslut till Ekonomistyrningsverket. Inför detta förväntas institutionerna varje månad sammanställa ett månadsbokslut för den egna institutionen.

Tidsplan Q1, Q2 och Q3 2018

Tidsplanen för bokslutet Q1, Q2 och Q3 2018

Rutin i kvartalen för att boka leverantörsfakturor som ligger i EFH-flödet

Avstämningsbilaga

Bilagan kommer att skickas ut inför kvartal-, del- och helårsbokslut. 

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta oss på redovisning@ki.se.