Bokslut

Redovisningsenheten på Karolinska Institutet sammanställer KI:s redovisning samt rapporterar varje månad in KI:s bokslut till Ekonomistyrningsverket. Inför detta förväntas institutionerna varje månad sammanställa ett månadsbokslut för den egna institutionen.

Tidsplan Q4 2018

Tidsplan för bokslutet Q4 2018

Dokumentation - Makrofil för brytdagsuppbokning

Avstämningslista

 I klienten finns den under Egen meny/Månadsavstämning

På webben under Gemensam/Beställda rapporter/Rapportbeställning/Månadsavstämning

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta oss på redovisning@ki.se.