Blanketter och dokument inom forskarutbildning

This page in English

Antagning

Information om antagning till utbildning på forskarnivå

Inrättande av doktorandplats (ny rutin 2018-10-16)

Blankett: Inrättande av doktorandplats (reviderad 190110)

Blankett: Ansökan om grönt ljus (reviderad 190315)

Beslut om antagning

Blankett: Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå (reviderad 181116)

Finansieringsplan (reviderad 181016; eller använd den mall som institutionen anvisar)

Upprättande av individuell studieplan

En ifylld studieplan ska lämnas in till institutionen senast en månad efter studiestart.

Blankett 3.1: Mall för individuell studieplan - doktorsexamen (reviderad 180815)

Blankett 3.2: Mall för individuell studieplan - licentiatexamen (reviderad 180815)

Anvisning till blankett 3 (reviderad 180815)

(Observera att på sikt kommer samtliga individuella studieplaner upprättas i ett digitalt ISP-system istället för på dessa blanketter.)

Årlig uppföljning och halvtidskontroll

Blankett 4: Årlig uppföljning (reviderad 160615)

Blankett 5: Halvtidskontroll, protokoll (reviderad 190315)

Instruktioner för nämnd vid halvtidskontroll

Avhandling, disputation och examensbevis

Blankett 6: Ansökan om licentiatseminarium (reviderad 171208)

Blankett 7: Betygsnämndens förhandsgranskning, licentiatseminarium

Blankett 8: Licentiatseminarium; Betygsnämndens beslut (reviderad 170524)

Blankett 9: Ansökan disputation (reviderad 171208)

Blankett 10: Betygsnämndens förhandsgranskning, disputation

Blankett 11: Disputation; Betygsnämndens beslut (reviderad 171107)

Blankett 12.1: Ansökan om ändring i disputationsansökan, allmän

Blankett 12.2: Ansökan om ändring i disputationsansökan, betygsnämnd eller opponent

Stöd för skrivande av kappa

Riktlinjer för ramberättelse i sammanläggningsavhandling

Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation (version 160701)

Ansökan om examensbevis för doktorsexamen och licentiatexamen

Övriga blanketter

Blankett 13: Ansökan om tillgodoräknande (reviderad 190315)

Blankett 14: Byte av ämne till medicinsk vetenskap/byte av institution (reviderad 130301)

Blankett 15: Byte av handledare (reviderad 190315)

Blankett 16: Inrapportering av poänggivande moment (reviderad 190315)

Blankett: Aktivitets- och försörjningsuppgifter för doktorander (reviderad 161005)

Övriga dokument

Framgångsrik handledning - ett dialoginstrument

Instruktioner lärarrepresentant inför spikning

Uppdragsbeskrivning för studierektorer inom forskarutbildningen

Strategi för internationalisering av forskarutbildningen

Forskarutbildning