Blanketter och dokument inom forskarutbildning

This page in English

 

Antagning

 

För mer information om ny antagningsprocess: https://ki.se/medarbetare/antagning-till-forskarutbildning

När en kandidat har valts ut för en doktorandplats ska handledare och kandidat fylla i och lämna in blanketten  ”Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå” tillsammans med en bilagd finansieringsplan.

Blankett: Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå (reviderad 180815)

Finansieringsplan (eller använd den mall som institutionen anvisar)

Individuell studieplan, årlig uppföljning och halvtidskontroll

Blankett 3.1: Mall för individuell studieplan - doktorsexamen (reviderad 180815)

Blankett 3.2: Mall för individuell studieplan - licentiatexamen (reviderad 180815)

Anvisning till blankett 3 (reviderad 180815)

Blankett 4: Årlig uppföljning (reviderad 160615)

Blankett 5: Halvtidskontroll, protokoll (reviderad 160527)

Instruktioner för nämnd vid halvtidskontroll

Avhandling, disputation och examensbevis

Blankett 6: Ansökan om licentiatseminarium (reviderad 171208)

Blankett 7: Betygsnämndens förhandsgranskning, licentiatseminarium

Blankett 8: Licentiatseminarium; Betygsnämndens beslut (reviderad 170524)

Blankett 9: Ansökan disputation (reviderad 171208)

Blankett 10: Betygsnämndens förhandsgranskning, disputation

Blankett 11: Disputation; Betygsnämndens beslut (reviderad 171107)

Blankett 12.1: Ansökan om ändring i disputationsansökan, allmän

Blankett 12.2: Ansökan om ändring i disputationsansökan, betygsnämnd eller opponent

Stöd för skrivande av kappa

Riktlinjer för ramberättelse i sammanläggningsavhandling

Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation (version 160701)

Ansökan om examensbevis för doktorsexamen och licentiatexamen

Övriga blanketter

Blankett 13: Ansökan om tillgodoräknande (reviderad 161201)

Blankett 14: Byte av ämne till medicinsk vetenskap/byte av institution (reviderad 130301)

Blankett 15: Byte av handledare (reviderad 141110)

Blankett 16: Inrapportering av poänggivande moment (ny 160701)

Blankett: Aktivitets- och försörjningsuppgifter för doktorander (reviderad 161005)

Blankett: Registrering av tillfälligt inresande doktorand

Blankett: Ansökan om grönt ljus (ny 170313) Observera att flera institutioner har egna versioner av denna blankett. Vänligen besök din institutions webbsidor eller kontakta administrationen på din institution om du har frågor om grönt ljus.

Övriga dokument

Framgångsrik handledning - ett dialoginstrument

Instruktioner lärarrepresentant inför spikning

Uppdragsbeskrivning för studierektorer inom forskarutbildningen

Strategi för internationalisering av forskarutbildningen

Forskarutbildning