Blanketter och dokument inom forskarutbildning

This page in English

Här hittar du blanketter och dokument som gäller utbildning på forskarnivå.

De flesta blanketter och dokument finns på både svenska och engelska. Forms and documents in English.

Blanketter

Blanketterna är i Word-format.

Antagning

Ansökan om antagning skickas till antagningsnämnden vid berörd institution. En ansökan om antagning ska innefatta blanketterna 1, 2 och 3.

Blankett 1 Ansökan om bedömning av behörighet till utbildning på forskarnivå (reviderad 180102)

Blankett 2: Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå (reviderad 180101; blankett 2, ansökan om antagning, skickas till antagningsnämnden vid berörd institution. En ansökan om antagning ska innefatta blanketterna 1, 2 och 3. Observera att blankett 1 ska vara godkänd innan du kan ansöka om antagning).

Blankett 3.1: Mall för individuell studieplan - doktorsexamen (reviderad 180101)

Blankett 3.2: Mall för individuell studieplan - licentiatexamen (reviderad 161020)

Anvisning till blankett 3 (reviderad 180101)

Årlig uppföljning och halvtidskontroll

Blankett 4: Årlig uppföljning (reviderad 160615)

Blankett 5: Halvtidskontroll, protokoll (reviderad 160527)

Doktors- och licentiatexamen

Blankett 6: Ansökan om licentiatseminarium (reviderad 171208)

Blankett 7: Betygsnämndens förhandsgranskning, licentiatseminarium

Blankett 8: Licentiatseminarium; Betygsnämndens beslut (reviderad 170524)

Blankett 9: Ansökan disputation (reviderad 171208)

Blankett 10: Betygsnämndens förhandsgranskning, disputation

Blankett 11: Disputation; Betygsnämndens beslut (reviderad 171107)

Blankett 12.1: Ansökan om ändring i disputationsansökan, allmän

Blankett 12.2: Ansökan om ändring i disputationsansökan, betygsnämnd eller opponent

Ansökan om examensbevis för doktorsexamen och licentiatexamen

Övriga blanketter

Blankett 13: Ansökan om tillgodoräknande (reviderad 161201)

Blankett 14: Byte av ämne till medicinsk vetenskap/byte av institution (reviderad 130301)

Blankett 15: Byte av handledare (reviderad 141110)

Blankett 16: Inrapportering av poänggivande moment (ny 160701)

Blankett: Aktivitets- och försörjningsuppgifter för doktorander (reviderad 161005)

Registrering av tillfälligt inresande doktorand

Blankett: Ansökan om grönt ljus (ny 170313) Observera att flera institutioner har egna versioner av denna blankett. Vänligen besök din institutions webbsidor eller kontakta administrationen på din institution om du har frågor om grönt ljus.

Ansökan om KID-medel (delfinansiering av nya doktorander)

Styrelsen för forskarutbildning utlyser fakultetsmedel för delfinansiering i upp till fyra år av nya doktorander vid Karolinska Institutet (s.k. KID-medel).

Mer om KID-medel

Dokument

Regler och allmän studieplan

Regler för utbildning på forskarnivå på KI

Allmänna studieplaner i medicinsk vetenskap

Antagning

Antagningsordning forskarutbildning

Regler och allmän studieplan (sida)

Halvtidskontroll

Instruktioner för nämnd vid halvtidskontroll

Råd och riktlinjer för skrivande av ramberättelse

Riktlinjer för ramberättelse i sammanläggningsavhandling

Stöd för skrivande av kappa

Doktors- och licentiatexamen

Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation (version 160701)

Instruktioner lärarrepresentant inför spikning

Examensregler vid Karolinska Institutet

Ladok

Studieadministrativa regler med Ladok som systemstöd

Internationellt

Strategi för internationalisering av forskarutbildningen 

Forskarhandledning

Framgångsrik handledning - ett dialoginstrument 

Misstanke om fusk

Handläggningsordning misstanke om fusk 

Indragning av resurser för doktorand

Regler och anvisningar för indragning av resurser för doktorand

Studierektor

Uppdragsbeskrivning för studierektorer inom forskarutbildningen

Forskarutbildning