Biosäkerhet ANA Futura

This page in English

Gruppens huvudfokus 

  • Översyn och implementering av gemensamma biosäkerhets- och bioskyddsregler
  • Inventering av befintliga GMM-verksamheter och verksamheter med smittämnen i riskklass 2
  • Koordinera en gemensam anmälan av all GMM verksamhet med försumbar risk (F-verksamhet) för ANA Futura
  • Samordna forskargruppernas anmälningar av GMM verksamheter med låg risk (L-verksamhet) och smittämnen i riskklass 2

Medlemmar 

I gruppen ingår följande medlemmar (initialt institutionernas biosäkerhetsombud): 

Marjan Amiri, Institutionen för laboratoriemedicin 

Markus Moll, Institutionen för medicin, Huddinge 

Nikolce Tudzarovski, Institutionen för odontologi 

Helen Zemack, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

 

Länkar

Biosäkerhet på KI