Bioclinicum - forskningshuset vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna

This page in English

Bioclinicum, den nya forskningsbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, var planerad att bli klar för inflyttning i januari 2018 men inflyttningen är nu uppskjuten till 15-25 maj. Huvuddelen av byggnaden beräknas vara i full drift 2019.

Mer information om inflytt i Bioclinicum.

Utöver forskning kommer byggnaden att innehålla utbildningslokaler, kliniskt träningscentrum, radiofarmaciproduktion samt vård inom funktionsområde Bild och funktion.

De forskargrupper som flyttar till forskningshuset är framförallt laborativa forskningsgrupper från nedanstående institutioner vid KI:

Inför flytten har forskargrupperna delats in i en tematisk struktur som speglar de vårdteman som ingår i Karolinska Universitetssjukhusets nya verksamhetsmodell. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för integration av vård, forskning och utbildning.

Mer detaljerad information om verksamheterna i Bioclinicum

Korta fakta Bioclincum

  • Forskningsbyggnaden ska öka samverkan mellan vård, patientnära forskning och utbildning.
  • Forskningsresultat ska snabbare omsättas till nya diagnoser och behandlingsmetoder för patienten. 
  • Byggnaden är 40 000 kvadratmeter stor med undervisningslokaler och forskningslaboratorier. Gångbroar till både den nya sjukhusbyggnaden och till Karolinska Institutet.
  • Närmare 1 000 personer från olika delar av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet ska ha Bioclinucum som sin arbetsplats.
  • Ungefär 100 forskningsgrupper ska ha sin hemvist här och 195 laboratorier med utrymmen för strategisk fryslagring av cirka 3 miljoner forskningsprover.
  • De översta våningarna rymmer forskning inom barn/kvinnor/genetik, neurogeriatrik, kardiovaskulär (den kliniska forskningens motsvarighet till hjärta och kärl), inflammation och infektion, cancer samt neurologi.
  • På entréplan finns ett kliniskt träningscentrum (KTC) för bland annat träning på kirurgiska ingrepp med hjälp av simulerade vårdmiljöer och den senaste teknik- och kommunikationsutrustningen.
  • Under marknivån finns radiofarmaciverksamheten med tung teknisk utrustning, till exempel en cyklotron som är en typ av produktionsanläggning för läkemedel som används vid röntgenundersökningar.
  • Forskningsbyggnaden har också ett centrum för högteknologisk medicinsk bildbehandling.

Uppdaterad information om Bioclinicum

Nya flyttdatum för inflyttning i Bioclinicum

För att få handboken om flytten mejla till bioclinicum.karolinska@sll.se (den nya upplagan är från mars 2018)

Forskningshuset Bioclinicum

Nyhetsbrev

Länkar

Samverkan