BioClinicum - det nya forskningshuset

This page in English

BioClinicum är ett nav för den kliniska forskningen för att öka integrationen mellan forskning, utbildning och vård. 

BioClinicum, med närmare 100 forskargrupper, är utformat för att främja interaktionerna mellan forskarna. Byggnaden är ansluten till sjukhuset och Karolinska Institutets nya forskningshus Biomedicum vilket skapar närhet mellan både prekliniska institutioner och lokaler för sjukvård, utbildning och forskning. Byggnaden kommer även att innehålla kliniskt träningscentrum, radiofarmaciproduktion samt vård inom området Bild och funktion.

Huvuddelen av byggnaden beräknas vara i full drift 2019.

Nyheter om flytten till BioClinicum

Tidigare besked i maj om inflyttning till BioClinicum, har nu ändrats till i slutet av augusti. En mindre flytt i slutet av augusti kommer att omfatta forskningstema Neuro samt Kliniskt Träningscentrum (KTC). Övriga forskare kommer inte att flytta in förrän senare under hösten och datum för den flytten är ännu inte fastställt. Återställandet av den vattenskadade byggnadsdelen kommer att pågå under hela september månad. Mot denna bakgrund kommer därför flytten senareläggas av forskningsteman Neurogeriatrik, Cancer, Kardiovaskulär och resten av Inflammation/Infektion.

Huvuddelen av byggnaden beräknas vara i full drift 2019.

För att få handboken om flytten mejla: bioclinicum.karolinska@sll.se 

Forskargrupper i BioClinicum

De forskargrupper som flyttar till forskningshuset är framförallt laborativa forskningsgrupper från nedanstående institutioner vid KI:
 

Inför flytten har forskargrupperna delats in i en tematisk struktur som speglar de vårdteman som ingår i Karolinska Universitetssjukhusets nya verksamhetsmodell. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för integration av vård, forskning och utbildning.

Korta fakta Bioclincum

  • Forskningsbyggnaden ska öka samverkan mellan vård, patientnära forskning och utbildning.
  • Forskningsresultat ska snabbare omsättas till nya diagnoser och behandlingsmetoder för patienten. 
  • Byggnaden är 40 000 kvadratmeter stor med undervisningslokaler och forskningslaboratorier. Gångbroar till både den nya sjukhusbyggnaden och till Karolinska Institutet.
  • Närmare 1 000 personer från olika delar av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet ska ha Bioclinucum som sin arbetsplats.
  • Ungefär 100 forskningsgrupper ska ha sin hemvist här och 195 laboratorier med utrymmen för strategisk fryslagring av cirka 3 miljoner forskningsprover.
  • De översta våningarna rymmer forskning inom barn/kvinnor/genetik, neurogeriatrik, kardiovaskulär (den kliniska forskningens motsvarighet till hjärta och kärl), inflammation och infektion, cancer samt neurologi.
  • På entréplan finns ett kliniskt träningscentrum (KTC) för bland annat träning på kirurgiska ingrepp med hjälp av simulerade vårdmiljöer och den senaste teknik- och kommunikationsutrustningen.
  • Under marknivån finns radiofarmaciverksamheten med tung teknisk utrustning, till exempel en cyklotron som är en typ av produktionsanläggning för läkemedel som används vid röntgenundersökningar.

Nyhetsbrev om BioClinicum

Detta nyhetsbrev riktar sig till verksamheter som ska flytta in i BioClinicum. Nyheterna rör verksamheter som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset respektive Karolinska Institutet, och information kan i vissa fall endast gälla en av dessa organisationer. Om det inte framgår i texten gäller informationen samtliga flyttande verksamheter.

BioClinicums nyhetsbrev.

Länkar

Samverkan