Bildspel på sida/nyhet/kalenderhändelse

Här beskrivs hur du skapar bildspel samt hur du visar dem på sida, nyhet eller kalenderhändelse.

Bildspel kan du använda när du har ett behov av att visa upp bilder, till exempel från ett evenemang (t ex KI-loppet) men där du inte vill länka vidare till någon sida. 

Skapa ett bildspel

  1. Gå till Add content/Image slideshow
  2. Fyll i en lämplig rubrik på bilden. Denna information syns inte utåt men ska vara möjlig för dig (och andra redaktörer) att begripa och hitta senare. Var tydlig och innehållsrik i din rubriksättning.
  3. Ladda upp bilden, eller leta efter en befintlig i Library.
  4. Skriv in en bildtext. Denna text visas utåt och kan vara max 180 tecken inkl blanksteg. Här ska du beskriva vad bilden föreställer samt vem som har fotograferat. 

Visa bildspel på sida, nyhet eller kalenderhändelse

För att visa bildspelet, leta upp och öppna den sida du vill publicera det på. 

I fältet Slideshow börjar du skriva in det namn du gett bildspelet och väljer sedan detta. Lägg till flera genom att fylla i fler fält. Du ändra ordningen på bilderna genom att dra och släppa i det lilla krysset. 

När du sparar sidan kommer du att se bildspelet överst. Observera att bildspel skjuter ner både rubrik och linked headings neråt.

Webbpublicering