Bildhantering i drupal externwebben

This page in English

Här beskrivs hur du laddar upp bilder på en sida samt hur du namnger och byter ut bilder.

Klicka på ikonen för media/bild i wysiwyg. Nu kan du antingen söka upp bilder som redan finns i systemet eller ladda upp nya bilder.

Leta efter bilder i Library

Börja alltid med att leta efter befintliga bilder genom att klicka på Library (alla bilder på hela webbplatsen) eller My files (de bilder du själv har laddat upp) och sedan söka på filnamn eller i fältet description.

Välj en bild genom att klicka på den och sedan klicka på Submit-knappen. I nästa steg ser du vad bilden heter, hur den får användas, vilken alt-text och bildtext den har etc. Här kan du inte ändra något utan klicka igen på Submit-knappen.

Ladda upp ny bild

Bildens maxstorlek: 5 MB.

Vill du ladda upp en egen bild, gör så här:

 1. Klicka på ikonen för bild/media i verktygsfältet
 2. Välj ”upload a new file”
 3. Bläddra fram bilden från din dator och klicka Upload och sedan Next.

Du får nu upp ett antal fält att fylla i:

 • Name - Här ska du alltid skriva in ett beskrivande namn på bilden. Detta blir sökbart för andra redaktörer.
 • Alt - text som t.ex. läses upp av talsyntes. Kort beskrivning av bilden.
 • Title text - Bildtext, syns under bilden. Här kan du ange fotograf/bildbyrå så det syns för besökaren + bildtext förstås.
 • Photographer - Ange fotograf här, syns ej utåt. Ifylls alltid!
 • Description - beskrivning av vad bilden föreställer, för sökning. Om bilden bara får användas av t ex en institution, eller om bilden bara får användas i begränsad omfattning ska detta anges här.
 • Copyright (ange om aktuellt)
 • Tags - ange förvalda taggar.

Placera bild till vänster/höger

För att bildsättningen ska fungera optimalt för alla skärmar behöver du ändra placering på detta sätt:

 1. Infoga bilden på sidan
 2. Markera sedan bilden och välj höger- eller vänsterställd bild alternativt Adaptiv bild i droplisten
 3. Om du väljer Adaptiv bild, se till att bilden ligger på en egen rad för bästa resultat

OBS! Notera att du inte ska göra detta i ”Image properties.”

Redigera bildens storlek

 1. Dubbelklicka på bilden.
 2. Ange storlek genom att ändra Width/Height.
 3. Hänglåset bredvid måtten ska vara stängt så att proportionerna behålls. Övriga fält används inte.

Observera att bilden i sig behåller sin originalstorlek, du ändrar bara hur den visas på sidan.

Bildtext

När du ska ändra bildtexten under en bild dubbelklickar du på bilden och väljer sedan fliken Advanced. Ändra texten i fältet Titel.

Observera att du bara ändrar bildtexten på den sida du är på.

Radera eller byta ut en bild

Radera en bild

Om du vill ta bort en bild från systemet - till exempel om rättigheterna till den har löpt ut, kan du göra det:

 1. Klicka på fliken File list i My workbench och leta upp din bild.
 2. Klicka sedan på Delete.

Observera att du bara kan radera bilder som du själv har laddat upp. Samma princip gäller för dokument.

Byta ut bild

 1. Om du vill byta ut bilden mot en annan, till exempel om du har fått en nyare porträttbild som ska användas på alla sidor, gör så här:
 2. Gå till fliken File list i My workbench och sök fram bilden du ska byta ut.
 3. Klicka på edit och sedan Replace file.
 4. Ladda upp den nya bilden.

Bildstorlek och format

Systemet skalar själv dina bilder till passande storlek. Men det är inte alltid det blir snyggt. Har du en för liten bild fungerar det inte alls. Har du en mycket stor bild zoomar systemet in mitten på bilden. När du laddar upp bilder behöver de sällan vara bredare än 750 px. Spara alltid bilderna för webben innan du laddar upp dem. Maxstorlek för bilder och andra filer är 5 MB.

Här kommer några hållpunkter för bildformat:

Body ca 750 pixlar för fullbreddsbilder. Ibland vill man ju ha en bild som inte är fullbredd och lägga text runt bilden så där kan du lägga det format du önskar. Det går också att justera genom att dubbelklicka på bilden.
Landing page Bilder ska vara minst 1600 (högst 2000) px x ca 600 px.
Promos Storleken är beroende på vilken promo du ska använda. Den minsta rekommenderade storleken för att det ska se bra ut med alla promo storlekar är 403x269 pixlar. Ska promon inte användas som en 1/1 large image-promo räcker det med 294x197 pixlar.
Promo banner Bilden ska vara minst 294 x 197 px.
Promo slide

Bilden ska vara 1600 x 400 px för promo slides som går över hela sidbreden.

För promo slides som inte går över hela sidbredden räcker det med 960 x ca 400 px.

Profile page Profilbilden ska vara minst 150 x 200 px.

Rekommendationer

 • Det går inte att ladda upp bild i maximerat läge på ”bodyn”. Menyvalen för att komma vidare hamnar "under listen" där du inte når dem. Om vill undvika att förlora ändringar på sidan, klicka på fliken "My files" - då får du åtkomst till länken "Cancel". Då kommer du tillbaka till föregående steg.
 • Storleken är beroende på vilken promo du ska använda. Den minsta rekommenderade storlek för att det ska se bra ut med alla promo storlekar bör bilden vara minst 403x269 pixlar.
 • Om du använder en bild som du själv inte laddat upp – kolla att det är ok att använda den genom att läsa användningsområde/ copyright i bildens Description.
 • Undvik om möjligt att använda bildtypen .gif då dessa gör sig dåligt på sajten. Detta filformat lämpar sig egentligen för små ikoner eller för bilder som har väldigt få färger.
Webbpublicering