Bilder

This page in English

Bildkollage av flera olika typer av bilder, illustrationer

En bild säger mer än tusen ord, uppfattas snabbt och attraherar våra sinnen. Vi når ut på ett mer effektivt sätt, exempelvis för att förstärka budskap, beröra och förtydliga. Bilder du använder kan vara fotografier men även illustrationer, grafik eller bildmontage bestående av foto och illustration eller flera foton. 

Riktlinjer för bildmaterial

För att vår kommunikation alltid ska hålla samma höga nivå och stämma överrens med vårt varumärke, har KI några övergripande riktlinjer som gäller för när du använder bilder i din kommunikation.

Bilder du använder ska vara:

Äkta och naturliga

Läraren Åsa Edsander-Nord undervisar studenter på läkarprogrammet. Foto: Erik Cronberg

Till exempel fotograferat på KI, eller på ett relevant sätt i anslutning till KI.

Relevanta för sammanhanget

Ilustration cell. Foto: Bildbanken Science Photo Library.

Handlar det om en konferens om cancerforskning, välj en forskningsrelaterad bild.

Hålla god artistisk och estetisk nivå

Doktorand i labbmiljö på KI. Foto: Erik Cronberg

Bilderna ska i första hand vara tagna av professionell fotograf och hålla hög teknisk kvalitet (vara högupplösta, ha bra ljus/kontrast/skärpa). 

Inte enbart dekoration eller utfyllnad

Tips! Med hjälp av grafik kan vi visualisera sådant som kan vara svårt att förklara med bara text och bild. Det kan röra sig om en process, ett samband eller utveckling.

 

Illustration över hand som får vätska över sig.

Undvik om möjligt för arrangerade bildbyråbilder, Clip Art-bilder och framförallt bilder som känns onaturliga och tagna ur sitt sammanhang.

Användningsrättigheter och upphovsrätt

Vanligtvis är bilder upphovsrättskyddade enligt lagen om upphovsrätt och får inte användas utan upphovsmannens tillstånd, men det finns undantag. Det finns bildsamlingar med bilder som har licenser som innebär att de får användas utan att först fråga upphovsmannen om lov. 

Tänk på att alltid kontrollera vilka användningsrättigheter som gäller för just den bilden du använder eftersom användningsrättigheterna kan variera beroende på licens. Generellt gäller att du nästan alltid måste du ange bildens upphovsman (fotograf eller källa) synligt i anslutning till där bilden används. 

Tillstånd från personer som syns på bild

Du måste alltid ha tillstånd, samtycke, från personer som är med på bilden vid publicering på Internet. Foton där personer kan identifieras betraktas normalt enligt personuppgiftslagen (PUL) som personuppgifter även om inga namn nämns.

Om man på en webbplats skulle vilja publicera foton på till exempel anställda är det ofta nödvändigt att först inhämta samtycke. Använd dig av KI:s samtyckesblankett för dessa sammanhang. 

Hitta bilder

Gratis bilder med fri licens

 • KI:s mediabank
  Mediabanken är tillgänglig för alla KI-medarbetare och innehåller bilder du kan använda dig av, helt utan kostnad. Fotografens namn står i anslutning till bilden. I mediabanken kan du även dela med dig av bildmaterial från din institution.
 • Wikimedia commons
  Sök efter bilderna som finns i Wikipedia encyklopedin, som oftast är fria att använda utan upphovsmannens tillstånd. Dubbelkolla dock alltid vilken användningsrättighet som gäller för att använda bilden utanför Wikimedia.
 • Googles avancerade bildsökning
  N
  är du söker bilder på Googles sökmotor kan du filtrera resultaten efter bilder med tillåtelse att använda
 • Flickr
  Flickr är ett socialt nätverk där användare kan ladda upp sina bilder. När du söker efter bilder kan du filtrera efter olika användningsrättigheter (Creative Commons licenser). 

Köp bilder med fri licens

 • iStock photo
  iStock har en stor mängd bilder till bra priser, som passar bra när man behöver en genrebild eller illustration. I bildbanken iStock skapar du ett eget konto för inköp av bilder.
 • Science Photo Library
  Bildbank inriktad på bilder och illustrationer inom forskning och sjukvård, även här behöver du skapa ett konto för att köpa bilder. 

Vanliga filformat för bilder

Format Används för Om formatet
JPEG Fotografier Joint Photographic Experts Group (JPEG). Formatet är framtaget för att komprimera digitala fotografier och används ofta på webben.
PNG Ikoner, ritningar och grafik Portable Network Graphics (PNG) är ett format för digitala bilder. Kan användas på webben för grafik.
GIF Grafik Graphics Interchange Format (GIF) är en standard för icke-förstörande komprimering av bilder, kan användas på webben.
TIFF Fotografier som ska bildbehandlas Tagged Image File Format (TIFF) är ett filformat för bitmap-bilder. Fördelen med att lagra bilder som TIFF är att ingen information går förlorad, bildinformationen är enkel att komma åt och snabbare att bearbeta.
EPS  Vektorgrafik (skalbar grafik) Encapsulated PostScript (EPS) är ett filformat för vektorgrafik och används av programmen Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.

Länkar