Bevakning och larm

This page in English

KI anlitar Nokas för bevakning med väktare på Campus Solna och Campus Flemingsberg. Syftet med bevakningen är att ha en yttre synlig närvaro av väktare som kan hjälpa till att förhindra, upptäcka eller förebygga oönskade händelser som skadegörelse, inbrott, stölder och brand.

Väktarna ska ses som en servicefunktion och vara en förlängd arm till KI:s Miljö- och Säkerhetsenhet. 

Alla KIs lokaler är larmade och KI har dygnet runt bevakning med varierande bemanningstid på plats i Flemingsberg.

Då det finns många lokaler som är tillgängliga för allmänheten under delar av dygnet så varierar omfattningen av larm i dessa lokaler. Larmen hanteras gemensamt av Institutionerna, Nokas och KIs Miljö- och säkerhetsenhet. Miljö- och säkerhetsenheten står för yttre bevakning och att skalskydd upprätthålls.

Målet är att alla anställda, studenter, och besökare som vistas på Campusområdena ska känna sig trygga och säkra.

Vid eventuella extra beställningar av bevakning eller andra övergripande frågor rörande bevakning eller larm, kontakta respektive säkerhetssamordnare för Campusområdena eller säkerhetschef.

Kontakt:

Säkerhetssamordnare bevakning för Flemingsberg:

Säkerhetssamordnare

Torgny Noren

Telefon: 08-524 865 40
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: Torgny.Noren@ki.se

Säkerhetssamordnare bevakning för Solna:

Säkerhetssamordnare

Mikael Lindberg

Telefon: 08-524 866 22
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: mikael.lindberg@ki.se

Säkerhetschef KI:

Enhetschef

Annika Sjöborg

Telefon: 08-524 865 44
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: Annika.Sjoborg@ki.se