Betygsnämndens förhandsgranskning licentiatexamen

This page in English

Betygsnämnden genomför en förhandsgranskning inför licentiatexamen.

Efter att disputationskommittén har godkänt ansökan skickar licentianden sin kopia av den ursprungliga ansökan (sida L1-L6) och samtliga delarbeten i sin helhet till betygsnämnden. Licentianden skickar även en ifylld blankett 7 till betygsnämndens samordnare. Disputationskommitténs handläggare ser till att betygsnämnden får den underskrivna ansökan och instruktioner för sitt arbete.

Därefter har betygsnämnden två veckor till sitt förfogande för att bedöma om delarbetena är av en vetenskaplig standard som kan förväntas vid ett internationellt framstående universitet och ha ett omfång som motsvarar två års forskarutbildning på heltid.

När granskningen är klar skickar samordnaren en undertecknad blankett 7 till disputationskommitténs handläggare som i sin tur skickar en kopia av blanketten samt vidare instruktioner till licentiand och handledare. Om besked inte lämnats från disputationskommitténs handläggare två och en halv vecka efter det att delarbetena skickades till betygsnämnden så kontakta handläggaren så kontaktar denne i sin tur betygsnämnden. Det är olämpligt att licentiand/handledare har kontakt med betygsnämnden under pågående förhandsgranskning.

Betygsnämndens förhandsgranskning ska ske under terminstid om man inte har kommit överens om annat innan ansökan lämnades in.

Kontakt

Frågor om disputationsprocessen

Disputationskommittén

E-post: disputation@ki.se

Handläggare

Sofie Petersson

Telefon: 08-524 865 52
Enhet: Studieadministrativa enheten
E-post: sofie.petersson@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Gunilla Hovén Malinowski

Telefon: 08-524 860 22
E-post: Gunilla.Hoven-Malinowski@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Catherine Bollö

Telefon: 08-524 863 62
E-post: catherine.bollo@ki.se

Forskarutbildning