Betygsnämndens förhandsgranskning

This page in English

När disputationskommittén har godkänt ansökan om disputation skickar doktoranden sin kopia av den ursprungliga ansökan (sida D1-D7), kopia av protokoll från halvtids-/licentiatseminarium och samtliga delarbeten i sin helhet till betygsnämnden.

Doktoranden skickar även en ifylld blankett 10 till betygsnämndens samordnare. Disputationskommitténs handläggare ser till att betygsnämnden får den underskrivna ansökan och instruktioner för sitt arbete. 

Därefter har betygsnämnden två veckor till sitt förfogande för att bedöma om delarbetena är av en vetenskaplig standard som kan förväntas vid ett internationellt framstående universitet och ha ett omfång som motsvarar fyra års forskarutbildning på heltid.

När granskningen är klar skickar samordnaren en undertecknad blankett 10 till disputationskommitténs handläggare, som i sin tur skickar en kopia av blanketten samt vidare instruktioner till doktorand och handledare.

Om besked inte lämnats från disputationskommitténs handläggare två och en halv vecka efter det att delarbetena skickades till betygsnämnden så kontakta handläggaren så kontaktar denne i sin tur betygsnämnden. Det är olämpligt att doktorand/handledare har kontakt med betygsnämnden under pågående förhandsgranskning.

Betygsnämndens förhandsgranskning ska ske under terminstid om man inte har kommit överens om annat innan ansökan lämnades in.

Kontakt

Frågor om disputationsprocessen

Disputationskommittén

E-post: disputation@ki.se

Handläggare

Sofie Petersson

Telefon: 08-524 865 52
Enhet: Studieadministrativa enheten
E-post: sofie.petersson@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Gunilla Hovén Malinowski

Telefon: 08-524 860 22
E-post: Gunilla.Hoven-Malinowski@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Catherine Bollö

Telefon: 08-524 863 62
E-post: catherine.bollo@ki.se