Betalkort

This page in English

Det är Universitetsdirektören som beslutar om företagskort där Karolinska Institutet står som betalningsansvarig. Företagskortet får endast användas i tjänsten. Karolinska Institutet har valt Eurocard som samarbetspartner.

Villkor för olika typer av betalkort

Företagskort/Inköpskort

Företagskort där KI som arbetsgivare står som betalningsansvarig ska användas i begränsad omfattning, normalt endast ett kort per institution. Universitetsdirektören beslutar om dessa kort. Kortföretaget fakturerar KI. Kortet ska förvaras vid institutionen på betryggande sätt och får endast användas i tjänsten.

Kortinnehavaren är personligt ansvarig för gjorda beställningar och inköp. Vid personlig användning dras kortet in. Samtliga betalningar ska kunna verifieras på sådant sätt att det klart framgår att det rör sig om en kostnad i tjänsten i enlighet med KI:s regler. Se vidare representationsreglerna och resereglementet under Regler och riktlinjer.

Betalkort med personligt betalningsansvar

Fakturan adresseras till kortinnehavarens bostadsadress och regleras direkt mellan innehavaren och kortföretaget.

Kortinnehavaren redovisar sina kostnader kopplade till KI som utläggsersättningar. Samtliga ersättningsanspråk ska kunna verifieras på sådant sätt att det klart framgår, att det rör sig om en kostnad i tjänsten i enlighet med KI:s regler. Originalkvitton med angivande av moms ska bifogas. För det fall det rör sig om utländska transaktioner bör även kopia av kortföretagets faktura bifogas för information om använd valutakurs. Yrkande om ersättning för betalkortsköp bör göras löpande och i nära anslutning till varje ekonomisk händelse och inom räkenskapsåret. Kortet får användas även för privata inköp.

Då anställning upphör ska kortet, utan särskild tillsägelse, klippas och sändas in till respektive institution som vidarebefordrar kortet till kortföretaget för avslut.

Om du redan har ett betalkort med personligt betalningsansvar och får pappersfakturor måste du registrera dig för e-faktura:

  1. Logga in på din vanliga Internetbank
  2. Leta upp funktionen ”Anslut e-faktura”
  3. Ange Företagsnamn – Eurocard
  4. Välj "Anslut/Anmäl”
  5. Ange ditt avtalsnummer, som du hittar högst uppe på din pappersfaktura under ditt fakturanummer, i Eurocard-appen eller genom att kontakta Eurocards kundservice på 08-14 67 37.

Ansök om kort

Karolinska Institutet har valt Eurocard som samarbetspartner, vilket ger dig en rad fördelar. Exempelvis kan du välja din egen pinkod och kortet kan användas överallt, både här i Sverige och utomlands.

Om du inte kan legitimera dig med Bank ID, kan du också skriva ut formuläret, teckna under och skicka det till Frisvar, Eurocard 20081118, 839 30 Östersund.

Ansökan om företagskort där Karolinska Institutet står som betalningsansvarig: Universitetsdirektör beslutar om dessa kort.

Ansökan om betalkort med personligt betalningsansvar: Prefekt eller Administrativ chef på delegation, beslutar om dessa kort.

Frågor

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Eurocard på telefon +46 8 14 67 57 vardagar mellan kl. 08.30 och 17.00. Du kan också vända dig till KI Redovisning.

Länkar

Administration