Beställ IT-tjänster

Karolinska Institutet erbjuder IT-drifttjänster som institutioner och deras anställda kan använda sig av. Tjänsterna innefattar bland annat säker serverdrift, lagring och möjligheten att dela arbetsfiler med kollegor eller externa samarbetspartner.

Våra tjänster

Co-location

Ikon co-locationITA erbjuder utrymme för co-location servrar, lagring och annan teknisk utrustning till KIs institutioner.

I tjänsten ingår rack som är låsbara och kan vara både hel- eller halvrack beroende på kundens önskemål. Serverhallen är utrustad med UPS, reservkraft som drivs med dieselaggregat och kylanläggningen är redundant. Serverhallen är även utrustad med branddetektering och utrustning för släckning.

Tillgång till serverhallen beställs via IT supporten och sker med ledsagare.

Grundläggande aktiviteter som innefattas i denna tjänst

 • Kylning
 • Kraftleverans
 • Matning reservkraft kyla
 • Matning reservkraft el
 • Övervakning och larmhantering av datorhallens vitala delar som kyla, reservkraft mm – ej kunders rack och dess installationer.

Pris: På förfrågan.

Beskrivning Co-location (PDF)

Databashotell SQL

Ikon för tjänsten databashotell SQLDatabashotell är en tjänst med drift och underhåll av MSSQL-instanser och databaser som utgörs av fysiska servrar i ITAs datahallar.

Databashotellet kan ha olika utformningar beroende på vilken typ man väljer.

Contained database/Shared instance

 • Innebär att man endast ser sin egen databas och använder sig av egen collation.
 • Användarkonton finns i samma databas. Detta innebär att anslutningssträngen måste innehålla databasnamnet.
 • Egna konton kan skapas av kundens IT-administratör.

Non Contained database/Shared instance

 • Användarkonton finns i en gemensam separat databas.
 • Alla databaser i instansen är synliga men endast den egna går att komma åt.
 • Användarkonton för databas administreras av ITA. 

Database/Own instance

Om applikationen kräver högre säkerhet och en egen instans behövs för att säkerställa och garantera att övriga kunders databaser avsiktligt/oavsiktligt kommer åt den egna databasen.

Tjänsten innefattar

 • Plats för databas eller instans i databashotell
 • Analys av felmeddelanden
 • Administration av index och tabeller på begäran
 • Underhåll av databas
 • Hantering av uppdatering och uppgradering
 • Incident/Change-hantering
 • Framtagande av schema för säkerhetskopiering
 • Säkerhetskopiering och återläsning
 • Grundläggande övervakning
 • Dubblerad hårdvara och serverhall för redundans 

Pris: På förfrågan.

Beskrivning Databashotel SQL (pdf)

Lagring och delning

Ikon för tjänsten fillagring.Lagringstjänsten är en gemensam plattform för att med högsta möjliga säkerhet lagra, återskapa och dela dokument och data. Lagringstjänsten säkerställer att dina dokument och data säkerhetskopieras i överenskommen omfattning oavsett om detta sker inom KI:s eget datacenter eller avser en upphandlad tjänst.

Lagringstjänsten kan ha olika utformning beroende på

 • Hur åtkomst till datat ska kunna ske - vilka användare, varifrån, vilken typ av klienter (datorer, handhållna enheter, smartphones)
 • Om det är viktigt att enkelt kunna dela filer tillfälligt, att kunna synkronisera data enskilt eller inom en grupp
 • Vilka säkerhetskrav som finns på inloggning och kontroll över data (lagringsplats)
 • Vilka volymer som är aktuella, om det finns krav på versionshantering. 

Tjänsten avser främst lagring av institutionernas gemensamma dokument och även lagringsyta för enskilda, gruppvisa eller institutionsgemensamma dokument. Tjänsten ger tillgång till ett centralt personligt och/eller gemensamt utrymme för datalagring och inkluderar daglig backup. Tjänsten omfattar en virtuell fillagring i standardkonfiguration samt avtalad lagringsvolym. 

Tjänsten är lämplig när

 • Det är rekommenderat att dokument lagras och säkerhetskopieras inom KI:s datacenter
 • Grupper av användare är rimligt stabila och behörigheter kan styras via ett gemensamt AD (Active Directory) med inloggning via KI-ID
 • Åtkomst kan ske via VPN för den som befinner sig utanför institutionens lokaler
 • Huvudsyftet är att lagra, återsöka och ha gemensam åtkomst till dokumenten med hög säkerhet snarare än att dela eller synka dokument.

Tjänsten innefattar

 • Leverans från ITA:s datacenter
 • Att användare av tjänsten ansluts via KI:s gemensamma AD
 • En säker datamiljö och daglig 30-dagars backup. Inloggning sker mot KI:s gemensamma AD med KI ID (se ovan)
 • Att data som lagras på centralt utrymme är tillgängligt även utanför universitets campus via VPN. (Beroende på konfiguration)
 • Möjlighet att återskapa förlorade versioner av filer
 • Tillgänglighet via Utforskaren.

Pris: Lagring upp till 100 GB/månad per person är gratis och därefter är kostnaden 0,10 SEK per GB och månad.

Beskrivning lagring och delning (pdf)

KI Cloud

Ikon för tjänsten KI CloudKI Cloud är en filsynkroniseringstjänst s.k. ”share and sync” där allt data lagras och säkerhetskopieras inom ITA:s datacenter. Tjänsten ger anställda möjlighet att synkronisera filer mellan datorer, telefon och surfplattor samt dela ut filer till kollegor och externa medarbetare på ett säkert sätt. Tjänsten baseras på tredjepartslösningen ownCloud.

Tjänsten är lämplig när

 • Du vill nå dina filer från flera olika klienter; via webben eller en app i mobilen eller surfplattan
 • Du enkelt vill dela filer med både KI-kollegor och externa samarbetspartners. 

Tjänsten innefattar

 • Tillgänglig via ITA:s datacenter och möjlighet till delning och synkning av filer med lagring av datat inom KI.
 • Synkklient för de vanligaste operativsystemen inklusive mobila enheter.
 • Support via ITA:s centrala support samt leverantören av programvaran KI Cloud.
 • Användarlicens 

Pris

Pris: Lagring upp till 100 GB/månad per person är gratis och därefter är kostnaden 0,10 SEK per GB och månad.

Beskrivning KI Cloud (pdf)

REDCap

Dator med pratbubbla och stapeldiagram. Ikon.REDCap är ett verktyg för att genomföra webbaserade undersökningar och dataanalys. Tjänsten möjliggör datainsamling i realtid och/eller offline.

Efter insamlingen kan data bearbetas, struktureras och analyseras efter projektets behov. Insamlad data kan sparas och återanvändas.

Tjänsten levereras på institutionsnivå efter överenskommelse.

Tjänsten innefattar

 • Webbgränssnitt för att använda verktyget
 • Upplägg av så kallade Projektägarkonton
 • Uppdateringar av verktyget inklusive test av nya versioner
 • Test- och produktionsmiljö

Förutsättningar

 • ITA ansvarar för att det finns en rutin för att skapa Projektägarkonton som i sin tur kan skapa projekt.
 • Hantering av projekten sker av Projektägaren.
 • ITA behöver minst två namngivna Projektägare per institution.
 • Bara personer med tillhörighet och KIID kan bli Projektägare.
 • Användare av systemet läggs upp av Projektägaren.
 • Användare som saknar KIID får tillgång till verktyget genom att de skapar ett EduID.

Avgränsningar

 • ITA ansvarar ej för borttag av användarkonton. Detta ansvarar Projektägaren för.
 • ITA erbjuder ej support på verktyget. Detta ansvarar Projektägaren för.

Pris (per månad)

 • Per Institution: 500 kr
 • Per GB lagrad data: 0,66 kr

Beskrivning REDCap (pdf)

Serverdrift

Ikon för tjänsten ServerdriftDå det finns ett kort- eller långsiktigt behov av att ha tillgång till en applikationsserver utan att investera i hårdvara eller på egen hand hantera generella drift- och driftsäkerhetsfrågor kan ITA erbjuda serverdrift som tjänst.

ITA erbjuder serverdrift baserat på operativsystemen Redhat och Windows i nedan angivna versioner. ITA svarar för en säker driftmiljö och en virtuell server i överenskommen storlek och hanterar löpande operativsystem, antivirussystem, säkerhetsuppdateringar och daglig backup. För att garantera en stabil och säker produktionsmiljö sker tester av nya säkerhetspatchar och andra uppdateringar i operativsystem och antivirusprogram i en separat servermiljö innan produktionssättning. 

I samband med uppsättning av applikationsserver rekommenderas även en test- och utvecklingsserver för ökad driftstabilitet i samband med uppdateringar eller andra förändringar i applikationen. Denna erbjuds med lägre servicegrad och till ett reducerat pris. 

Förutsättningar

 • ITA svarar för att hantera och uppdatera operativsystem, antivirussystem, säkerhetsuppdateringar och daglig backup
 • Kunden ansvarar för att den egna applikationen underhålls och uppdateras i nödvändig omfattning
 • Servern sätts upp i KI domänen (user.ki.se) och kräver inloggning mot denna domän
 • Serverdrift överenskommes med en uppsägningstid på 3 månader. 

Tjänsten innefattar

 • Windows 2012 R2, 2016 eller Redhat 6 och Redhat 7
 • Hårdvara (1 vCPU, 2 GB RAM, 100 GB disk) • Installation, drift och underhåll av virtuell serverplattform
 • Antivirussystem (Windows)
 • Systemövervakning
 • Support för tjänsten via IT-supporten (ej testserver)
 • Backup enligt ITA:s standardrutin med daglig 30-dagars backup. 

Pris

 • Produktionsserver 2950:-/månad
 • Test/utvecklingsserver 1625:-/månad
 • Extra CPU 200:-/månad
 • Extra minne 1 GB 15:-/månad
 • 66:- per 100 GB /månad 

Beskrivning serverdrift (pdf)

Skrivarserver 

Ikon för tjänsten SkrivarserverITA erbjuder tjänsten skrivarserverfunktion som tillhandahåller skrivarköer med tillhörande drivrutin och spoolerfunktion för kundens nätverksanslutna skrivare 

Tjänsten innefattar

 • Drift och underhåll av serverplattformen
 • Uppdatering av säkerhetskritiska patchar och drivrutiner
 • Tömning av skrivarkö eller enstaka dokument kan endast göras av behörig person utsedd av beställare. 

Pris

 • Printserver 1200:-/månad
 • Tillägg print kö 200:-/st. 

Beskrivning skrivarserver (pdf)

Utskrift eduPrint

eduPrint är en utskriftstjänst med FollowMePrint-funktionalitet. Det innebär att man kan hämta sin
utskrift på valfri skrivare som ingår i tjänsten, och som tillhör ens eget kostnadsställe, med hjälp av
sitt KI-kort.

Den institution som ansluter sig till tjänsten blir tilldelad ett antal skrivare utan fast avgift. Antalet är
beroende av hur många användare som ska nyttja skrivarna, samt befintlig total utskriftvolym.
Önskas fler skrivare än tilldelning eller övriga tilläggsfunktioner så tillkommer en avgift utöver
pris/sida (”klick-pris”).

Tjänsten innefattar

 • Leverans och installation av skrivare
 • Service av skrivare
 • Drift & support av centralt utskriftssystem

Avgränsning

 • Tjänsten omfattar inte support av datorklient
 • Tjänsten omfattar inte papper eller påfyllnad
 • Tjänsten omfattar leverans av toner och häftklammer till angiven leveransadress, ej utbyte och
  påfyllnad

Förutsättningar

 • Att användaren har ett KI ID
 • Att skrivare och datorklient är ansluten till ett av KI:s nätverk som är förberett för tjänsten
 • Att datorklienten är medlem i KI:s centrala AD alt. har en utskriftsklient installerad

Pris

På förfrågan.

Beskrivning eduPrint (pdf)

Ärendehanteringssystem Nilex Enterprise

Ikon för ärendehanteringssystemet Nilex EnterpriseIT-avdelningen erbjuder möjligheten att ansluta sig till ärendehanteringssystemet Nilex Enterprise. Genom att använda Nilex Enterprise ges möjlighet att hantera användares och kunders frågor och ärenden på ett strukturerat och effektivt sätt med snabbare hantering som följd. Det ger även spårbarhet och möjlighet att dela information och se vem som arbetar med ärendet. Nilex hjälper dig även att hantera ärenden som skapats från olika kanaler som e-post och telefon.

Fördelar med systemet

 • Strukturerad hantering av alla ärenden
 • Lätt att tilldela ärenden och se vem som arbetar med det
 • Spårbarhet
 • Delad information
 • Allt på ett ställe
 • Rapporter/statistik.

Tjänsten innebär att kunden har en egen instans av Nilex Enterprise i IT-avdelningens Nilexmiljö. Server och databas delas med IT-avdelningen och med hjälp av behörigheter och konfigurationer styrs vad handläggarna ska se i systemet. IT-avdelningen administrerar miljön och konfigurationen på uppdrag av kunden och utfört arbete debiteras per timme. IT-avdelningen säkerställer att utrymme finns i servermiljön. 

Tjänsten innefattar

 • Drift och administration av Nilex Enterprise
 • Rådgivning inför införandet
 • Support, både genom IT-support och Nilex egen support.

Beskrivning ärendehanteringssytem Nilex Enterprise (pdf)

Beställning

Beställning görs av administrativ chef på respektive institution. Spara ner blanketten, fyll i den, skriva ut, och skicka sedan en undertecknad version till IT-supporten.

Länkar