Beslut om tilldelning av CSTP

Styrelsen för forskarutbildning beslutar om utlysning och tilldelning av medel inom ramen för CSTP.

Styrelsen för forskarutbildning har utsett en styrgrupp som har i uppdrag att bereda förslag till beslut om utlysning respektive tilldelning av s.k. CSTP-medel. Styrgruppen ska också följa upp och utvärdera ansökningsomgångarna samt avge rapporter till styrelsen.

Ordförande
Peter Bergman

Lärarrepresentanter
Miriam Elfström
Johan Lundström  
Elisabeth Boström
Ellen Iacobeus
Lennart Nilsson
Björn Wahlin

Studentrepresentant
Kasra Nikouei 

Kontakt

Universitetslektor/klinisk anställning

Peter Bergman

Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Peter.Bergman@ki.se

Paulina Mihailova

Telefon: 08-524 863 60

E-post: cstp@ki.se