Beslut fattat om elektronisk forskningsdokumentation

Publicerat 2017-06-26 15:44. Uppdaterat 2017-06-26 16:07This page in English

Från och med 1 januari 2019 ska forskning för vilken KI är huvudman dokumenteras elektroniskt. Förstahandsalternativ för detta ska vara systemet KI ELN. Det beslutade vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright strax före midsommar.

Styrelsen för forskning får i uppdrag att med stöd av Universitetsförvaltningen ansvara för övergripande vidareutveckling och implementering av elektronisk dokumentation av forskning. Prefekterna får ansvar för implementering vid sina respektive institutioner.

Syftet med att göra elektronisk forskningsdokumentation obligatorisk är bland annat att det ger ökad sökbarhet, transparens och informationssäkerhet i forskningen samt att göra det enklare för forskare att följa KI:s regelverk för forskningsdokumentation.

Mer om KI ELN och vad beslutet innebär

Läs även på KI Nyheter om satsningen på säkrare forskningsdokumentation

Länkar