Beredningsgrupper - Styrelsen för utbildning

Styrelsen för utbildning har tillsatt fem beredningsgrupper. Beredningsgrupperna ska bereda frågor och organisera aktiviteter av strategisk natur och har ett ansvar för kvalitetsutveckling inom respektive område.

Beredningsgruppen för internationalisering

Ordförande: Gunnar Nilsson
Handläggare: Monika Berge

Beredningsgruppen för kvalitetssystem

Ordförande: Anna Kiessling
Handläggare: Lena Atterwall

Beredningsgruppen för undervisning och lärande

Ordförande: Lars Henningsohn
Handläggare: Philip Malmgren

Beredningsgruppen för utbildningsutbud och dimensionering

Ordförande: Annika Östman Wernerson
Vice ordförande: Gunnar Nilsson
Handläggare: Maria Bengtsson

Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och utbildning

Ordförande: Ann Langius-Eklöf och Maria Bradley
Handläggare: Christina Joos

 

Ordförande i respektive beredningsgrupp ska för styrelsens räkning ansvara för kontakt och kommunikation med organisationen och andra parter inom respektive område.

Länkar

Styrelse