Beredningsgruppen för forskning KI SÖS

Beredningsgruppen för forskning handlägger forskningsfrågor från verksamheternas FoUU-grupper och andra löpande frågor kring forskning för beredning inför beslut i FoUUi-kommittén.

Medlemmar Funktion
Marianne Arner Ordförande, representant KI SÖS
Anne Edgren Sekreterare, representant KI SÖS
Per Tornvall Representant KI SÖS
Christer Svensén Representant KI SÖS
Eva Joelsson-Alm Representant SÖS
Eva Wiberg-Itzell Representant SÖS
Darius Sairafi Representant SÖS
Fuad Bahram Adjungerad SÖS