Behörighet och urval till forskarutbildningskurser

This page in English

Forskarutbildningskurser vid Karolinska Institutet (KI) är öppna för registrerade doktorander vid samtliga universitet och högskolor samt post docs vid KI. I mån av plats kan även andra sökande antas. Om särskild behörighet krävs ska detta anges i kursplanen. I övrigt gäller de generella urvalskriterierna. 

Tre äpplen, varav en i svartvitt

 

Urvalskriterier för forskarutbildningskurser

Om det finns flera sökande än kursplatser till en forskarutbildningskurs måste urval ske. Hur detta urval går till ska vara transparent för sökanden.

Generellt gäller följande prioritetsordning när KI står för kursens kostnader:

  1. Doktorander antagna till forskarutbildning vid Karolinska Institutet

Doktorander i särskilda KI-samarbetsprogram inom utbildning på forskarnivå jämställs med KI-doktorander. Se nedanstående länkar vilka av KI:s samarbetsprogram som avses.

2. Post docs vid KI

3. Doktorander från andra universitet och högskolor

4. Övriga sökanden

Inom ovanstående kategorier görs urval utifrån de specifika kriterier som beskrivs för varje kurs i kurskatalogen.

För de flesta allmänvetenskapliga kurser är startdatum för utbildning på forskarnivå ett urvalskriterium, se dock respektive kurstillfälle. Obs! Felaktigt angivet startdatum som doktorand i din personliga profil gör ansökan ogiltig.

 

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Erika Franzén

Telefon: 08-524 888 78
E-post: Erika.Franzen@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

Telefon: 070-786 93 86
E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: ingeborg.van.der.ploeg@ki.se

Forskarutbildning