Begränsad framkomlighet på campus Solna 24-25 mars

Publicerat 2017-03-20 07:35. Uppdaterat 2017-03-26 20:53This page in English

Begränsad framkomlighet den 25 mars på grund av Stockholm Tunnel Run Citybanan 2017.

Den 25:e mars kommer området kring Karolinska Institutet upplåtas till Stockholm Tunnel Run Citybanan 2017 som startområde för ca 35 000 löpare. Dessa kommer att springa i Citybanans servicetunnel till Medborgarplatsen på södermalm och arrangemanget pågår under hela lördagen.

  • Fredag 24/3: Begränsad framkomlighet efter kl. 16. Alla bilar i området måste avlägsnas, se skiss. Bilar kan inte hämtas under lördagen.
  • Lördag 25/3: Avstängt för trafik. Se skiss för vilka vägar och områden som är avstängda.

För dig som boende eller du som behöver nå din arbetsplats kommer infart med bil vara väldigt begränsad. Åk om möjligt kollektivt alternativt parkera utanför området. Berörda parkeringsplatser kommer att informeras med skyltar och koner från och med måndag den 20/3 och etablering av området kommer att påbörjas under fredag eftermiddag.

Du som ska jobba under dagen, tänk på som vanligt att inte släppa in obehöriga eller ställa uppdörrar.

Vänligen respektera eventuella avspärrningar och anvisningar från funktionärer.

Skiss över startområdet Stockholm Tunnel Run Citybanan 2017, linjerna i skissen visar det påverkade området.

Akademiska Hus, Berzelius väg 8, 171 65 Solna, tel 08-685 76 73.