Axel Hirsch pris år 2019 går till Anna Martling

Publicerat 2019-05-16 09:42. Uppdaterat 2019-05-16 10:21

De sakkunnigas motivering lyder: "Professor Anna Martling tilldelas Medicine doktor Axel Hirsch pris 2019 för hennes epokgörande forskning med stora randomiserade studier för att förbättra överlevnad och livskvalitet för patienter med ändtarmscancer. Hennes resultat har fått stor betydelse både nationellt och internationellt för bättre behandling av dessa patienter."  

Anna Martling. Photo: Samuel Unéus

Anna Martling är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. 

Priset utdelas under installationshögtiden i Aula Medica den 17 oktober, 2019.

Cancer och onkologiPris