Avtal, lagar, riktlinjer och regler inom HR-området

This page in English

Vår verksamhet styrs av lagar samt statliga och lokala avtal. KI beslutar även om regler och riktlinjer. Här hittar du de skrivelser som avser personalområdet

Adjungerad lärare, tidsbegränsad anställning

Anställning efter 67 års ålder

Anställningar och placeringar i Primula

Anställningsordning för lärare och forskare

Anvisningar till anställningsordningen

Arbetsmiljö och hälsa, riktlinjer

Avtal om omställning

Avtal om omställning - förhandlingsprotokoll

Avtal om lokala omställningsmedel

Beskrivning av chef vid KI

Bisysslor

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Distansarbete

Ersättningar/bidrag till icke anställda

Ersättning för särskilda uppdrag vid KI

Ersättningsformer för arbete vid KI

Handläggning av överklagande av beslut om anställning och om avslag vid befordran

Huvudanställning vid KI

Högskoleförordningen

Institutionsråd

Intyg vid sjukdom

Jäv

Kollektivavtal, lokala och centrala

Ledarskap

Likabehandling, handlingsplan

Lönen som styrmedel

Lönesättande samtal - partsgemensam information

Löneväxling vid KI

Medarbetarskap

Medarbetarsamtal vid KI

Omställningsmedel, avtal

Omställningsmedel, partsgemensam skrivelse

Postdoktor, tidsbegränsad anställning

Prefektrekrytering - regler och anvisningar

Rehabilitering

Representation

Regler och anvisningar för tjänsteresor

Samverkansavtal, lokalt

Samverkansavtal, lokalt - bilaga 1

Samverkansavtal, lokalt - bilaga 2

Samverkansavtal, lokalt - bilaga 3

Samverkansavtal, lokalt - bilaga 4

Samverkansavtal, lokalt - nationaldag på helgdag

Stipendier

Studentmedarbetare, tidsbegränsad anställning

Synhjälpmedel

Telekommunikationsutrustning

Timersättning vid tillfälligt arbete

Trygghetsavtalet

Undervisningsarvode för externa lärare

Uppförandekod - ny medarbetare

Uppförandekod - verksam medarbetare

Uppförandekod - anvisning

VASA - särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar

Villkorsavtal OFR/S, P, O

Villkorsavtal Saco-S

Villkorsavtal SEKO

Villkorsavtal, lokalt

Övertalighet

Övriga regler, riktlinjer och anvisningar inom HR-området

HR och arbetsmiljö

AdministrationAvtal