Avsluta anställning

This page in English

En anställning kan avslutas av olika skäl. Uppsägningstiderna regleras av olika avtal och bestämmelser.

Uppsägning från arbetstagaren

  • Vid anställning högst ett år är uppsägningstiden en månad.
  • Vid anställning mer än ett år är uppsägningstiden två månader.
  • Uppsägningstiderna regleras i Villkorsavtalet.

Vid uppsägning från arbetstagarens sida, använd blanketten Uppsägning.

Uppsägning från arbetsgivaren

  • Vid anställning högst ett år är uppsägningstiden en månad.
  • Vid anställning mer än ett år är uppsägningstiden tre månader.
  • Uppsägningstiderna regleras i Villkorsavtalet.

Vid arbetsbrist regleras uppsägningstiderna av Avtal om omställning.

Uppsägningstiderna blir längre än de som gäller enligt Villkorsavtalet och LAS. För mer information se Omställning.

Tidsbegränsad anställning

Om en tidsbegränsad anställning upphör ska den anställde få ett skriftligt besked om detta senast en månad före avslutsdatum.

Avslut p.g.a. sjukersättning

Om Försäkringskassan har beslutat om hel sjukersättning ska anställningen upphöra. Den anställde ska vända sig till pensionsadministratörerna och ansöka om sjukpension hos SPV samt skriva på ansökan om uppsägning.

Avslut p.g.a. pension

Pensionsåldern är flexibel, en anställd kan välja att arbeta fram till 67 års ålder.

Mer information om pension.

Avslut p.g.a. dödsfall

Meddela löneadministrationen som sköter vidare hantering.

Avgångsintervju och tjänstgöringsbetyg

När en medarbetare/arbetstagare avslutar sin anställning.

Kontaktperson

HR-konsult

Anna Däckfors

Telefon: 08-524 860 05
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: anna.dackfors@ki.se