Avsluta anställning

This page in English

En anställning kan avslutas av olika skäl. Uppsägningstiderna regleras av olika avtal och bestämmelser.

Uppsägning från arbetstagaren

Uppsägningstiderna regleras i Villkorsavtalet.

  • Vid anställning högst ett år är uppsägningstiden en månad.
  • Vid anställning mer än ett år är uppsägningstiden två månader.

Vid uppsägning från arbetstagarens sida, använd blanketten Uppsägning.

Uppsägning från arbetsgivaren

Uppsägningstiderna regleras i Villkorsavtalet.

  • Vid anställning högst ett år är uppsägningstiden en månad.
  • Vid anställning mer än ett år är uppsägningstiden tre månader.

Vid arbetsbrist blir uppsägningstiderna längre än  de som gäller enligt Villkorsavtalet och LAS då uppsägningstiderna även regleras av Avtal om omställning.

För mer information se Omställning.

Tidsbegränsad anställning

Om en tidsbegränsad anställning upphör ska den anställde få ett skriftligt besked om detta senast en månad före avslutsdatum förutsatt att den anställde varit anställd mer än 12 månader under de senaste tre åren.

Avslut p.g.a. sjukersättning

Om Försäkringskassan har beslutat om hel sjukersättning ska anställningen upphöra. Den anställde ska vända sig till pensionsadministratörerna och ansöka om sjukpension hos SPV samt skriva på ansökan om uppsägning.

Avslut p.g.a. pension

Pensionsåldern är flexibel, en anställd kan välja att arbeta fram till 67 års ålder.

Mer information om pension.

Avslut p.g.a. dödsfall

Meddela löneadministrationen som sköter vidare hantering.

Avgångsintervju och tjänstgöringsbetyg

När en medarbetare/arbetstagare avslutar sin anställning.

Kontaktperson

HR-konsult

Jenny Wärnlund

Telefon: 08-524 866 36
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: jenny.warnlund@ki.se

Personalhandläggare

Åsa Agréus

Telefon: 08-524 865 77
E-post: asa.agreus@ki.se