AV-support

Inspelning av föreläsning

Filmer som spelas in med videokonferenssystemet Polycom, distribueras av AV-support i Flemingsberg respektive Solna via USB-minne eller KI Play. Salarna H1, 4Q, konferensrum 521, 522 och 508 nyttjar Polycom för inspelning mot lokal server. Föresläningssalarna i Neo samt Samuelssonsalen och stora salen i Biomedicum spelar in på USB-minne som brukaren tar med själv. Dessa salar är i dagsläget de enda bokningsbara lokalerna som medger inspelning via installerad utrustning.

För hjälp med inspelning i sal eller konferensrum vänligen kontakta AV-support på respektive campus i samband med salsbokningen.

Ett kit med kamera och mikrofon för upp till 10 deltagare finns att låna på båda campus. Dessa ansluts med USB till användarens egen dator och kan även nyttjas för Skype for Business.

För inspelning av talljud till Power Point vänligen kontakta IKT-pedagogerna för att låna deras kit samt få tillgång till mjukvaran Screencast-o-matic.

Datorer i salar

Föreläsningsalar och hörsalar på KI är generellt sett inte utrustade med datorer och AV-support har inga datorer att låna. Vänligen medtag egen dator eller kontakta ansvarig institution för respektive kursmoment för eventuella lån av datorer. 

I vissa salar ingår dock stationär dator - det rör sig uteslutande om några salar i Widerströmska huset. För att nyttja dessa krävs KI-konto vilket innehas av KI-anställda och -anknutna. Har man KI-konto så loggar man in på datorn med kontots uppgifter och kan då nyttja internet, MS Office-paketet med exempelvis PowerPoint samt visa datorns bild för deltagarna på rummets bildskärm eller -duk. Vilka salar det rör sig om framgår i salens beskrivning i TimeEdit och på ki.se.

De två föresläsningssalarna i Neo erbjuder saldator utan krav på KI-konto.

Bild från dator

Majoriteten av våra salar har bildanslutningar med VGA- och HDMI-kontakt.

Använd bara EN av de två sorterna per brunn åt gången. Om båda används samtidigt så kommer HDMI ges företräde. 

Med HDMI så spelas ljud från datorn upp via samma kabel medan VGA kräver en extra anslutning av ljudkabel - denna sitter fast på VGA-kabeln eller ligger löst i brunnen och passar i hörlursutgången på datorn.

Vi rekommenderar att alltid använda HDMI i första hand.

Om du ej har någon av de nämnda bildutgångarna på din dator behöver du själv ta med en adapter. Har du dator med display port, display port mini eller thunderbolt så rekommenderar vi adapter till HDMI för bästa bildkvalitet. Dessa förmedlar dessvärre inte ljud tillsammans med bilden så om du vet att presentationen innehåller ljud eller bygger på ljud så är det en adapter till VGA som gäller - då nyttjas hörlursutgången för ljud.

Ljud från dator

Styrpanelen i salen reglerar ljudet för an ansluten dator.

Om du använder HDMI så är styrpanalen i salen den enda möjligheten att höja och sänka volymen då datorn vid HDMI alltid skickar maximal volym. Vid föreläsningar innehållandes ljud så rekommenderas därför alltid att testa ljudvolym i salen innan för att bespara åhörarnas öron. Vid VGA (hörlursutgång på datorn) så ställer man även volymen på själva datorn. Sikta på att ha maximal volym på datorn i första hand och använd därefter reglaget på salens styrpanel vid behov.

Generellt sett kan endast 1 ljudkälla nyttjas åt gången. 

Talljud

Alla större bokningsbara lokaler på KI är utrustade med talförstärkning i form av trådlöst headset. 

Om ljudet är för svagt så behöver mikrofonen komma närmare munnen. Vid nyttjande av headset så kan man ibland behöva reglera bygeln för att få bättre passform och därmed bättre hörbarhet.

De största salarna har även trådlös handmikrofon. Håll mikrofonen nära munnen, snett underfrån för att få hörbart ljud - ändra avståndet något om ljudet är för starkt. 

Det finns inga reglage för att ställa volymen på mikrofonerna. 

Kontakt

Vänligen kontakta AV-Support på respektive ort för akut hjälp med utrustningen i bokningsbara lokaler. Vi bistår även med demonstration av utrustningen samt rekommendationer kring nyttjande.

AV-Support Flemingsberg

Telefon: +46 (0) 8 524 877 75
E-post: av-support-huddinge@ki.se

AV-Support Solna

Telefon: +46 (0) 8 524 864 13
E-post: av-support-solna@ki.se

Campus