AV-support

På denna sida finns teknisk information om föreläsningssalar och andra lokaler på campus Solna och campus Flemingsberg. 

Kontakta gärna sidansvarig med synpunkter på innehållet samt önskemål.

Inspelning av föreläsning

Filmer som spelas in med videokonferenssystemet Polycom, distribueras av AV-support i Flemingsberg respektive Solna via USB-minne eller KI Play. Salarna H1, 4Q, konferensrum 521, 522 och 508 nyttjar Polycom för inspelning mot lokal server.

För hjälp med inspelning i sal eller konferensrum vänligen kontakta AV-support på respektive campus i samband med salsbokningen.

Ett kit med kamera och mikrofon för upp till 20 deltagare finns att låna på båda campus. Dessa ansluts med USB till användarens egen dator och kan även nyttjas för Skype for Business.

Inspelning av föreläsning med PowerPoint och professionellt talljud kommer inom kort att erbjudas. 

Datorer i salar

Föreläsningsalar och hörsalar på KI är generellt sett inte utrustade med datorer och AV-support har inga datorer att låna. Vänligen medtag egen dator eller kontakta ansvarig institution för respektive kursmoment för eventuella lån av datorer.

I vissa salar ingår dock stationär dator. För att nyttja dessa krävs KI-konto vilket innehas av KI-anställda och -anknutna. Har man KI-konto så loggar man in på datorn med kontots uppgifter och kan då nyttja internet, MS Office-paketet med exempelvis PowerPoint samt visa datorns bild för deltagarna på rummets bildskärm eller -duk. Vilka salar det rör sig om framgår i salens beskrivning i TimeEdit och på ki.se.

Här, på denna sida, kommer en enkel förtecknig över alla salar där dator ingår publiceras inom kort.

Bildanslutningar

Majoriteten av våra salar har bildanslutningar med VGA- och HDMI-kontakt.

Om du ej har någon av dessa anslutningar på din dator behöver du själv ta med en bildadapter. Har du dator med display port, display port mini eller thunderbolt så rekommenderar vi adapter till HDMI för bästa bildkvalitet. 

Vi rekommenderar att alltid använda HDMI i första hand.

Bilder på kontakterna vi stödjer kommer här

Kontakt

AV-Support Flemingsberg

Telefon: +46 (0) 8 524 877 75
E-post: av-support-huddinge@ki.se

AV-Support Solna

Telefon: +46 (0) 8 524 864 13
E-post: av-support-solna@ki.se

Campus