Att teckna internationella samarbetsavtal vid KI

This page in English

Internationella samarbetsavtal tecknas på olika nivåer inom Karolinska Institutet, som regel antingen av rektor, verksamhetsstyrelser eller av prefekt beroende på vilken typ av aktivitet avtalet.

Rektor tecknar universitets-och verksamhetsövergripande samarbetsavtal och avsiktsförklaringar. Rektor beslutar också om att ingå överenskommelser/avtal om dubbel, multipel eller gemensam examina. 

Verksamhetsstyrelserna beslutar om universitetsövergripande samarbetsavtal inom respektive verksamhetsområde (utbildning, forskarutbildning och forskning).

Förslag om nya universitets- och verksamhetsövergripande samarbetsavtal och avsiktsförklaringar bereds i det strategiska rådet för internationella frågor. 

För att ta ställning till förslag om samarbetsavtal behöver förslaget beredas ur olika perspektiv och en rad frågor bör besvaras för att ge information om ett samarbetsavtals möjliga mervärde. Viktiga aspekter är fördelar, risker och etiska frågor, åtaganden, rättigheter, förankring, kostnader och administration.

Samarbetsavtal på institutionsnivå

I de fall då ett samarbete berör en institution vid KI tecknas avtalet på institutionsnivå, av prefekt i förening med ordförande för i det strategiska rådet för internationella frågor (vicerektor för internationella frågor).

Inför tecknande av samarbetsavtal på institutionsnivå kontaktas Internationella kansliet vid universitetsförvaltningen för rådgivning. Samtliga avtal ska också granskas av KI:s jurister innan signering.

Det finns begränsningar i KI:s arbets- och Delegationsordning avseende internationella samarbetsavtal som tecknas av prefekt. 

För mer information vänligen kontakta:

Samarbeten inom forskning och forskarutbildning 

Kontakt: 

Johanna Ackemar
Johanna Diehl
Lotta Lundqvist

Samarbeten på utbildningsnivå (grund och avancerad)

Avtal som gäller utbildningsprogram, magister- och masterprogram tecknas av dekan för utbildning.

Kontakt:

Anna-Lena Paulsson

Erasmusavtal på institutionsnivå för lärarutbyte och/eller doktorandutbyte

Kontakt:

Kristina Jesinkey

Länkar