Att tänka på innan du startar ett konto i sociala medier

This page in English

Översikt av appar på en telefon

Sociala medier gör det möjligt att nå ut till relevanta målgrupper, främjar dialog, bidrar till transparens och erbjuder omvärldsbevakning. Som myndighet har Karolinska Institutet ett antal skyldigheter att följa – ett myndighetsansvar som även gäller sociala medier.

Tänk igenom syftet

Alla konton som upprättas ska ha ett tydligt syfte och mål. Vad ska ni ha sociala medier till? Vad har ni för behov? Vad vill ni uppnå? Vilka är era målgrupper?

Resurser för att hantera kontot

Som en del av en myndighet är du skyldig att hålla uppstartade konton under uppsikt. Frågor ska besvaras och olämpliga kommentarer ska tas bort. Se till att det finns resurser för att bevaka kontot dagligen, även under semestertider.

Godkännande från chef

För att upprätta ett nytt konto i Karolinska Institutets namn krävs godkännande från närmaste chef med verksamhetsansvar.

Läs riktlinjerna

Om du vill starta ett konto i sociala medier för din institution, centrumbildning, avdelning eller forskargrupp ska du först läsa igenom Karolinska Institutets riktlinjer för sociala medier. Där hittar du bland annat information om vilka myndighetsregler som gäller när du administrerar ett konto samt vilka resurser som krävs. En uppdatering av riktlinjerna är tillgängliga inom kort.

Kontakta kommunikationsavdelningen

Kontakta alltid kommunikationsavdelningen innan du startar ett konto genom att fylla i forumläret. Kommunikationsavdelningen kan stötta i valet av kanal och ge råd kring hur sociala medier kan användas i kommunikationsarbetet. Kommunikationsavdelningen kan också säkerställa att det inte redan finns etablerade kommunikationskanaler för motsvarande behov.

Vid frågor, hör av dig till socialmedia@ki.se

Har du redan ett konto? Fyll i formuläret och skicka informationen till kommunikationsavdelningen. Fyll även i länk till kontot. För att göra kommunikationen så effektiv som möjligt och skapa samarbeten finns det också ett värde i att kommunikationsavdelningen känner till alla konton som upprättas.

Skicka gärna in bilder eller filmer som kan passa i Karolinska Institutets centrala sociala medier-kanaler. Vi tar också gärna emot tips på andra nyheter och innehåll.

Kontakt

Kommunikatör digitala tjänster

Johanna Sjöblom

E-post: socialmedia@ki.se